Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Bożena Fuks 
Numer postępowania: ZP.271.11.2015  
Przedmiot zamówienia: Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny, Zespołu Szkół Nr 1 w dzielnicy Leszczyny oraz Szkoły Podstawowej w Przegędzy roku szkolnym 2015/2016 - Trasa Nr 9 
Rodzaj zamówienia: Usługi 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony  
Data ogłoszenia: 2015-07-29 
Termin składania ofert: 2015-08-07 
SIWZ:  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 12 ]
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
15-07-29 14:41
Fuks Bożena
284.66KB
Specyfikacjia Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacjia Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
15-07-29 14:43
Fuks Bożena
589.51KB
Załącznik Nr 1 - oferta – wzór Załącznik Nr 1 - oferta – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
15-07-29 14:44
Fuks Bożena
358.45KB
Załącznik Nr 2 - umowa wraz z oświadczeniem opiekuna i kierowcy – wzór Załącznik Nr 2 - umowa wraz z oświadczeniem opiekuna i kierowcy – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
15-07-29 17:13
Fuks Bożena
390.02KB
Załącznik Nr 3 – umowa dzierżawy - wzór Załącznik Nr 3 – umowa dzierżawy - wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
15-07-29 17:14
Fuks Bożena
174.2KB

Załącznik Nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór
Załącznik Nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
15-07-29 17:15
Fuks Bożena
174.18KB
Załącznik Nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  –  wzór Załącznik Nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
15-07-29 17:17
Fuks Bożena
170.2KB
Załącznik Nr 6 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – wzór, Załącznik Nr 6 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – wzór,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
15-07-29 17:18
Fuks Bożena
191.79KB
Załącznik Nr 7 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wzór Załącznik Nr 7 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
15-07-29 17:18
Fuks Bożena
182.48KB
Załącznik Nr 8 - mapka – przebieg trasy Załącznik Nr 8 - mapka – przebieg trasy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 341
15-07-29 17:19
Fuks Bożena
1.87MB
głoszenie o wyborze oferty głoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 274
15-08-10 14:03
Fuks Bożena
128.28KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 319
15-08-20 14:26
Fuks Bożena
246.4KB

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Katowice IntraCOM
  • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:53
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
Drukuj Liczba odwiedzin: 275400