Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Bożena Fuks 
Numer postępowania: ZP.271.7.2015 
Przedmiot zamówienia: Dowóz dzieci z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wyrach w roku szkolnym 2015/2016 - Trasa Nr 5  
Rodzaj zamówienia: Usługi 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
Data ogłoszenia: 2015-07-17 
Termin składania ofert: 2015-07-28 
SIWZ:  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 11 ]
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
15-07-17 11:38
Fuks Bożena
206.91KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 303
15-07-17 11:44
Fuks Bożena
537.27KB
Załącznik Nr 1 - oferta – wzór Załącznik Nr 1 - oferta – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
15-07-17 11:46
Fuks Bożena
296.45KB
Załącznik Nr 2 - umowa wraz z oświadczeniem opiekuna i kierowcy – wzór Załącznik Nr 2 - umowa wraz z oświadczeniem opiekuna i kierowcy – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 317
15-07-17 11:47
Fuks Bożena
280.16KB
Załącznik Nr 3 - mapka – przebieg trasy Załącznik Nr 3 - mapka – przebieg trasy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 332
15-07-17 11:49
Fuks Bożena
0.92MB
Załącznik Nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór
Załącznik Nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 322
15-07-17 11:50
Fuks Bożena
174.24KB
Załącznik Nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  –  wzór Załącznik Nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 300
15-07-17 11:50
Fuks Bożena
170.07KB
Załącznik Nr 6 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - wzór Załącznik Nr 6 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
15-07-17 11:51
Fuks Bożena
189.96KB
Załącznik Nr 7 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wzór Załącznik Nr 7 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 319
15-07-17 11:54
Fuks Bożena
179.41KB
Ogłoszenie o wyborze oferty Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 308
15-08-10 14:00
Fuks Bożena
141.14KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 368
15-08-19 14:22
Fuks Bożena
165.33KB

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Katowice IntraCOM
  • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:53
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
Drukuj Liczba odwiedzin: 276171