Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Bożena Fuks 
Numer postępowania: ZP.271.1.2014 
Przedmiot zamówienia: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Miarki, Szymochy, Wolności, autostrady A1 oraz linii kolejowej w obrębie Bełk  
Rodzaj zamówienia: usługi  
Tryb postępowania: Przetarg nieogranicznony  
Data ogłoszenia: 2014-03-21 
Termin składania ofert: 2014-04-03 
SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami od 1 do 8  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 12 ]
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 406
14-03-21 12:13
Fuks Bożena
109.63KB
Specyfikacjia Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacjia Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 489
14-03-21 12:16
Fuks Bożena
175.4KB
Załącznik Nr 1 - uchwała Nr XXXIX/518/14  Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Miarki, Szymochy, Wolności, autostrady A1 oraz linii kolejowej w obrębie Bełk Załącznik Nr 1 - uchwała Nr XXXIX/518/14 Rady Miejskiej w Czerwionce – Leszczynach z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmującego obszar w rejonie ulic Miarki, Szymochy, Wolności, autostrady A1 oraz linii kolejowej w obrębie Bełk
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 513
14-03-21 12:20
Fuks Bożena
1.23MB
Załącznik Nr 2 - wzór umowy Załącznik Nr 2 - wzór umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 723
14-03-21 12:21
Fuks Bożena
142.76KB
Załącznik Nr 3 -  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 459
14-03-21 12:23
Fuks Bożena
69.65KB
Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  - wzór Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 427
14-03-21 12:24
Fuks Bożena
73.99KB
Załącznik Nr 5 - wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług - wzór Załącznik Nr 5 - wykaz wykonanych lub wykonywanych głównych usług - wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 467
14-03-21 12:27
Fuks Bożena
75.2KB
Załącznik Nr 6 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – wzór Załącznik Nr 6 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 442
14-03-21 12:29
Fuks Bożena
78.25KB
Załącznik Nr 7 - wzór oferty Załącznik Nr 7 - wzór oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 458
14-03-21 12:30
Fuks Bożena
79.89KB
Załącznik Nr 8 - Harmonogram rzeczowo-finansowy Załącznik Nr 8 - Harmonogram rzeczowo-finansowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 568
14-03-21 12:30
Fuks Bożena
84.68KB
Ogłoszenie o wyborze oferty Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 626
14-04-17 12:12
Fuks Bożena
57.88KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 449
14-04-28 14:47
Fuks Bożena
78.99KB

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Katowice IntraCOM
  • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:53
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
Drukuj Liczba odwiedzin: 276069