Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Bożena Fuks 
Numer postępowania: ZP.271.16.2014 
Przedmiot zamówienia: „Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w dzielnicy Leszczyny oraz Szkoły Podstawowej w Przegędzy w roku szkolnym 2014/2015 – Trasa Nr 10”  
Rodzaj zamówienia: Usługi  
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony  
Data ogłoszenia: 2014-07-25 
Termin składania ofert: 2014-08-04 
SIWZ: Specyfikacjia Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami Nr od 1 do 8  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 12 ]
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 401
14-07-25 12:33
Fuks Bożena
111.14KB
Specyfikacjia Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacjia Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 357
14-07-25 12:34
Fuks Bożena
177.24KB
Załącznik Nr 1 - oferta – wzór Załącznik Nr 1 - oferta – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 346
14-07-25 12:35
Fuks Bożena
88.46KB
Załącznik Nr 2 - umowa przewozu wraz z oświadczeniem opiekuna i kierowcy – wzór
Załącznik Nr 2 - umowa przewozu wraz z oświadczeniem opiekuna i kierowcy – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 552
14-07-25 12:35
Fuks Bożena
115.78KB
Załącznik Nr 3 – umowa dzierżawy – wzór Załącznik Nr 3 – umowa dzierżawy – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 461
14-07-25 12:36
Fuks Bożena
73.71KB
Załącznik Nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór
Załącznik Nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 397
14-07-25 12:37
Fuks Bożena
61.67KB
Załącznik Nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  –  wzór Załącznik Nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 377
14-07-25 12:37
Fuks Bożena
66.14KB
Załącznik Nr 6 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – wzór, Załącznik Nr 6 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – wzór,
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 387
14-07-25 12:38
Fuks Bożena
71.29KB
Załącznik Nr 7 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami –  wzór Załącznik Nr 7 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 399
14-07-25 12:39
Fuks Bożena
63.65KB
Załącznik Nr 8 - mapka – przebieg trasy Załącznik Nr 8 - mapka – przebieg trasy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 462
14-07-25 12:40
Fuks Bożena
1.44MB
Ogłoszenie o wyborze oferty Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 411
14-08-08 11:40
Dulias Katarzyna
51.16KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 584
14-08-14 13:51
Dulias Katarzyna
80.06KB

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Katowice IntraCOM
  • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:53
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
Drukuj Liczba odwiedzin: 275085