Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Katarzyna Dulias 
Numer postępowania: ZP.271.1.2.2022 
Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” 
Rodzaj zamówienia: Usługi  
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.  
Data ogłoszenia: 2022-02-16 
Termin składania ofert: 2022-03-21 
SIWZ: Dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania znajduje się pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/20a516f9-40a1-47fd-91d8-065e19e6fed1 
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Katowice IntraCOM
  • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:53
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
Drukuj Liczba odwiedzin: 419899