Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Katarzyna Dulias 
Numer postępowania: ZP.271.1.1.2022 
Przedmiot zamówienia: Sprawowanie bezpośredniej opieki, tzw. opieka wytchnieniowa, nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi w zastępstwie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad tymi osobami na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny 
Rodzaj zamówienia: Usługi 
Tryb postępowania: Tryb podstawowy bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.  
Data ogłoszenia: 2022-02-08 
Termin składania ofert: 2022-02-25 
SIWZ: Dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania znajduje się pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e51598b3-603e-4b6d-a1f7-c09d66b721e1 
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Katowice IntraCOM
  • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:53
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
Drukuj Liczba odwiedzin: 385151