Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Bożena Fuks 
Numer postępowania: ZP.271.10.2018 
Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Szkoła Podstawowa w Stanowicach, Gr 1  
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
Data ogłoszenia: 2018-05-21 
Termin składania ofert: 2018-06-05 
SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 18 ]
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
18-05-21 14:32
Fuks Bożena
912.51KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
18-05-21 14:34
Fuks Bożena
1.66MB
Załącznik Nr 1 – wzór oferty Załącznik Nr 1 – wzór oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
18-05-21 14:35
Fuks Bożena
856.87KB
Załącznik Nr 2 – wzór umowy wraz ze wzorem Karty gwarancyjnej Załącznik Nr 2 – wzór umowy wraz ze wzorem Karty gwarancyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
18-05-21 14:36
Fuks Bożena
1.04MB
Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
18-05-21 14:36
Fuks Bożena
860.49KB
Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór
Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
18-05-21 14:37
Fuks Bożena
775.82KB
Załącznik Nr 5 - wykaz robót budowlanych – wzór Załącznik Nr 5 - wykaz robót budowlanych – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
18-05-21 14:38
Fuks Bożena
768.88KB
Załącznik Nr 6 - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – wzór Załącznik Nr 6 - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
18-05-21 14:38
Fuks Bożena
771.5KB
Załącznik Nr 7 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór Załącznik Nr 7 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
18-05-21 14:39
Fuks Bożena
766.76KB
Strona tytułowa dokumentacji projektowej - Załącznik Nr 8a do SIWZ Strona tytułowa dokumentacji projektowej - Załącznik Nr 8a do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
18-05-21 14:40
Fuks Bożena
27.08KB
Projekt techniczny termomodernizacji budynków użyteczności publicznej                  w Czerwionce-Leszczynach – Szkoła Podstawowa w Stanowicach - Załącznik Nr 8b do SIWZ Projekt techniczny termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Szkoła Podstawowa w Stanowicach - Załącznik Nr 8b do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
18-05-21 14:42
Fuks Bożena
16.76MB
Projekt wykonawczy części instalacji c.o. w zakresie montażu zaworów termostatycznych przy grzejnikach - Załącznik Nr 8c do SIWZ Projekt wykonawczy części instalacji c.o. w zakresie montażu zaworów termostatycznych przy grzejnikach - Załącznik Nr 8c do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
18-05-21 14:43
Fuks Bożena
1.28MB
Przedmiar robót – branża budowlana - Załącznik Nr 8d do SIWZ Przedmiar robót – branża budowlana - Załącznik Nr 8d do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
18-05-21 14:44
Fuks Bożena
164.28KB
Przedmiar robót – montaż zaworów termostatycznych - Załącznik Nr 8e do SIWZ Przedmiar robót – montaż zaworów termostatycznych - Załącznik Nr 8e do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
18-05-21 14:45
Fuks Bożena
27.08KB
Załącznik Nr 9 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Szkoła Podstawowa w Stanowicach Załącznik Nr 9 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Szkoła Podstawowa w Stanowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
18-05-21 14:46
Fuks Bożena
1.06MB
Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 249
18-06-05 13:13
Fuks Bożena
299.38KB
Ogłoszenie o wyborze oferty Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
18-06-25 13:14
Fuks Bożena
213.63KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
18-07-04 09:42
Fuks Bożena
323.52KB

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Katowice IntraCOM
 • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:53
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
Drukuj Liczba odwiedzin: 276166