Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Bożena Fuks 
Numer postępowania: ZP.271.5.2018 
Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Przedszkole Nr 11, Gr 3  
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony 
Data ogłoszenia: 2018-03-30 
Termin składania ofert: 2018-04-16 
SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od1 do 9 
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 19 ]
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
18-03-30 11:17
Fuks Bożena
476.27KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
18-03-30 11:18
Fuks Bożena
861.36KB
Załącznik Nr 1 – wzór oferty Załącznik Nr 1 – wzór oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
18-03-30 11:19
Fuks Bożena
274.7KB
Załącznik Nr 2 – wzór umowy wraz ze wzorem Karty gwarancyjnej Załącznik Nr 2 – wzór umowy wraz ze wzorem Karty gwarancyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
18-03-30 11:20
Fuks Bożena
860.08KB
Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
18-03-30 11:20
Fuks Bożena
284.63KB
Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
18-03-30 11:21
Fuks Bożena
202.83KB
Załącznik Nr 5 - wykaz robót budowlanych – wzór Załącznik Nr 5 - wykaz robót budowlanych – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
18-03-30 11:23
Fuks Bożena
195.4KB

Załącznik Nr 6 - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – wzór
Załącznik Nr 6 - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
18-03-30 11:24
Fuks Bożena
196.83KB
Załącznik Nr 7 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór Załącznik Nr 7 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
18-03-30 11:25
Fuks Bożena
190.65KB
Strona tytułowa dokumentacji projektowej - Załącznik Nr 8a Strona tytułowa dokumentacji projektowej - Załącznik Nr 8a
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
18-03-30 11:25
Fuks Bożena
27.25KB
Projekt budowlany termomodernizacja budynków użyteczności publicznej                   w Czerwionce-Leszczynach – Przedszkole Nr 11 – branża budowlana - Załącznik     Nr 8b Projekt budowlany termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Przedszkole Nr 11 – branża budowlana - Załącznik Nr 8b
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
18-03-30 11:27
Fuks Bożena
24.13MB
Projekt wykonawczy termomodernizacja budynków użyteczności publicznej                   w Czerwionce-Leszczynach – Przedszkole Nr 11 – branża budowlana - Załącznik     Nr 8c Projekt wykonawczy termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Przedszkole Nr 11 – branża budowlana - Załącznik Nr 8c
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
18-03-30 11:28
Fuks Bożena
16.63MB
Projekt wykonawczy części instalacji c.o. w zakresie montażu zaworów termostatycznych przy grzejnikach - Załącznik Nr 8d Projekt wykonawczy części instalacji c.o. w zakresie montażu zaworów termostatycznych przy grzejnikach - Załącznik Nr 8d
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
18-03-30 11:29
Fuks Bożena
3.73MB
Przedmiar robót – branża budowlana - Załącznik Nr 8e Przedmiar robót – branża budowlana - Załącznik Nr 8e
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 180
18-03-30 11:29
Fuks Bożena
366.76KB
Przedmiar robót – montaż zaworów termostatycznych - Załącznik Nr 8f Przedmiar robót – montaż zaworów termostatycznych - Załącznik Nr 8f
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
18-03-30 11:30
Fuks Bożena
27.37KB
Załącznik Nr 9 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach –Przedszkole Nr 11 Załącznik Nr 9 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach –Przedszkole Nr 11
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
18-03-30 11:31
Fuks Bożena
1.1MB
Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
18-04-16 14:06
Fuks Bożena
277.54KB
Ogloszenie o wyborze oferty Ogloszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
18-04-26 10:46
Fuks Bożena
193.24KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
18-05-24 10:03
Fuks Bożena
300.72KB

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Katowice IntraCOM
 • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:53
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
Drukuj Liczba odwiedzin: 239696