Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Bożena Fuks 
Numer postępowania: ZP.271.1.2018 
Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Przedszkole Nr 3, Gr 2 
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony  
Data ogłoszenia: 2018-01-31 
Termin składania ofert: 2018-02-21 
SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami od 1 do 9  
Zapytania i odpowiedzi:  
Uwagi:  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 19 ]
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
18-01-31 14:05
Fuks Bożena
0.91MB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
18-01-31 14:06
Fuks Bożena
1.4MB
Załącznik Nr 1 – wzór oferty Załącznik Nr 1 – wzór oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
18-01-31 14:07
Fuks Bożena
852.89KB
Załącznik Nr 2 – wzór umowy wraz ze wzorem Karty gwarancyjnej
Załącznik Nr 2 – wzór umowy wraz ze wzorem Karty gwarancyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
18-01-31 14:08
Fuks Bożena
1.12MB
Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 162
18-01-31 14:08
Fuks Bożena
859.38KB
Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór
Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
18-01-31 14:09
Fuks Bożena
774.86KB
Załącznik Nr 5 - wykaz robót budowlanych – wzór Załącznik Nr 5 - wykaz robót budowlanych – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
18-01-31 14:10
Fuks Bożena
767.64KB

Załącznik Nr 6 - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – wzór
Załącznik Nr 6 - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
18-01-31 14:12
Fuks Bożena
770.66KB
Załącznik Nr 7 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór Załącznik Nr 7 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
18-01-31 14:13
Fuks Bożena
765.64KB
Strona tytułowa dokumentacji projektowej - Załącznik Nr 8a Strona tytułowa dokumentacji projektowej - Załącznik Nr 8a
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
18-01-31 14:13
Fuks Bożena
29.8KB
Projekt techniczny termomodernizacji budynków użyteczności publicznej                  w Czerwionce-Leszczynach – Przedszkole Nr 3 - Załącznik Nr 8b Projekt techniczny termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Przedszkole Nr 3 - Załącznik Nr 8b
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 252
18-01-31 14:15
Fuks Bożena
22.13MB
Projekt wykonawczy części instalacji c.o. w zakresie montażu zaworów termostatycznych przy grzejnikach - Załącznik Nr 8c Projekt wykonawczy części instalacji c.o. w zakresie montażu zaworów termostatycznych przy grzejnikach - Załącznik Nr 8c
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 349
18-01-31 14:16
Fuks Bożena
2.78MB
Przedmiar robót – branża budowlana - Załącznik Nr 8d Przedmiar robót – branża budowlana - Załącznik Nr 8d
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 282
18-01-31 14:16
Fuks Bożena
240.27KB
Przedmiar robót – montaż zaworów termostatycznych - Załącznik Nr 8e Przedmiar robót – montaż zaworów termostatycznych - Załącznik Nr 8e
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
18-01-31 14:17
Fuks Bożena
27.48KB
Załącznik Nr 9 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach –Przedszkole Nr 3. Załącznik Nr 9 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach –Przedszkole Nr 3.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
18-01-31 14:18
Fuks Bożena
1.31MB
Odpowiedź I - wyjaśnienia na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Odpowiedź I - wyjaśnienia na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
18-02-19 12:57
Fuks Bożena
199.57KB
Informacja z otwarcia ofert 
Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 259
18-02-21 14:04
Fuks Bożena
304.26KB
Ogłoszenie o wyborze oferty Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 232
18-03-07 12:14
Fuks Bożena
216.02KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
18-03-28 11:18
Fuks Bożena
431.32KB

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Katowice IntraCOM
 • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:53
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
Drukuj Liczba odwiedzin: 275655