Postępowania wszczęte

Temat Zawartość
Nazwa i adres zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny 
Osoba odpowiedzialna za treść:  
Osoba wprowadzająca: Bożena Fuks 
Numer postępowania: ZP.271.9.2017 
Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Palowicach 
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 
Data ogłoszenia: 2017-08-14 
Termin składania ofert: 2017-08-31 
SIWZ: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z Załącznikami od 1 do 9  
Zapytania i odpowiedzi: Odpowiedź - wyjaśnienia na zapytania do treści SIWZ 
Uwagi: Zmiana treści SIWZ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Powiązane pliki [ 26 ]
Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
17-08-14 12:49
Fuks Bożena
1.07MB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
17-08-14 12:51
Fuks Bożena
1.61MB
Załącznik Nr 1 - wzór oferty Załącznik Nr 1 - wzór oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
17-08-14 12:53
Fuks Bożena
407.4KB
Załącznik Nr 2 - wzór umowy wraz ze wzorem Karty gwarancyjnej Załącznik Nr 2 - wzór umowy wraz ze wzorem Karty gwarancyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
17-08-14 12:54
Fuks Bożena
1.17MB
Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
17-08-14 12:55
Fuks Bożena
400.11KB
Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  -  wzór

Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
17-08-14 12:56
Fuks Bożena
266.45KB
Załącznik Nr 5 - wykaz robót budowlanych - wzór Załącznik Nr 5 - wykaz robót budowlanych - wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
17-08-14 12:57
Fuks Bożena
239.26KB
Załącznik Nr 6 - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - wzór Załącznik Nr 6 - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
17-08-14 12:58
Fuks Bożena
263.97KB
Załącznik Nr 7 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór Załącznik Nr 7 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
17-08-14 13:00
Fuks Bożena
232.44KB
Załącznik Nr 8a - Strona tytułowa dokumentacji projektowej Załącznik Nr 8a - Strona tytułowa dokumentacji projektowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
17-08-14 13:05
Fuks Bożena
30.42KB
Załącznik Nr 8b - Projekt  techniczny termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Szkoła Podstawowa w Palowicach – branża budowlana Załącznik Nr 8b - Projekt techniczny termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Szkoła Podstawowa w Palowicach – branża budowlana
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 246
17-08-14 13:08
Fuks Bożena
20.18MB
Załącznik Nr 8c - Projekt wykonawczy części instalacji c.o. w zakresie montażu zaworów termostatycznych przy głowicach Załącznik Nr 8c - Projekt wykonawczy części instalacji c.o. w zakresie montażu zaworów termostatycznych przy głowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
17-08-14 13:10
Fuks Bożena
1.34MB
Załącznik Nr 8d - Projekt wykonawczy montażu pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Palowicach – instalacja sanitarna Załącznik Nr 8d - Projekt wykonawczy montażu pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Palowicach – instalacja sanitarna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
17-08-14 13:11
Fuks Bożena
1.25MB
Załącznik Nr 8e - Projekt wykonawczy montażu pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Palowicach – instalacja elektryczna Załącznik Nr 8e - Projekt wykonawczy montażu pomp ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Palowicach – instalacja elektryczna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 386
17-08-14 13:12
Fuks Bożena
1.22MB
Załącznik Nr 8f - Przedmiar robót – branża budowlana Załącznik Nr 8f - Przedmiar robót – branża budowlana
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
17-08-14 13:14
Fuks Bożena
301.07KB
Załącznik Nr 8g - Przedmiar robót – montaż zaworów termostatycznych Załącznik Nr 8g - Przedmiar robót – montaż zaworów termostatycznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
17-08-14 13:15
Fuks Bożena
27.92KB
Załącznik Nr 8h - Przedmiar robót – montaż pomp ciepła branża sanitarna  Załącznik Nr 8h - Przedmiar robót – montaż pomp ciepła branża sanitarna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
17-08-14 13:18
Fuks Bożena
43.5KB
Załącznik Nr 8i - Przedmiar robót – montaż pomp ciepła branża elektryczna Załącznik Nr 8i - Przedmiar robót – montaż pomp ciepła branża elektryczna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
17-08-14 13:19
Fuks Bożena
30.68KB
Załącznik Nr 9 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Szkoła Podstawowa w Palowicach Załącznik Nr 9 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Szkoła Podstawowa w Palowicach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
17-08-14 13:21
Fuks Bożena
1.77MB
Odpowiedź - wyjaśnienia na zapytania do treści SIWZ Odpowiedź - wyjaśnienia na zapytania do treści SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
17-08-24 10:32
Dulias Katarzyna
207.63KB
Przedmiar robót branża budowlana  - Załącznik Nr 8f do SIWZ - Uproszczony Przedmiar robót branża budowlana - Załącznik Nr 8f do SIWZ - Uproszczony
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
17-08-24 10:33
Dulias Katarzyna
246.49KB
Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
17-08-24 10:34
Dulias Katarzyna
148.59KB
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
17-08-24 10:34
Dulias Katarzyna
224.89KB
Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 255
17-08-31 13:03
Dulias Katarzyna
294.99KB
Ogłoszenie o wyborze oferty Ogłoszenie o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 215
17-09-13 11:07
Fuks Bożena
210.11KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 182
17-09-29 13:32
Fuks Bożena
429.77KB

Redakcja strony: Postępowania wszczęteRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Katowice IntraCOM
  • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:53
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-08-11 09:28:50
Drukuj Liczba odwiedzin: 276248