Uchwały i wyjaśnienia PKW

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Uchwały i wyjaśnienia PKW [ 24 ]
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 200
09-04-20 11:45
28.5KB
WZÓR ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH
KOMISJI WYBORCZYCH WZÓR ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
09-04-20 08:27
17.97KB
Wyjasnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 marca 2009 r. dotyczące wypełniania informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
Wyjasnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 marca 2009 r. dotyczące wypełniania informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
09-04-10 11:16
20KB
Uchwała
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 7 kwietnia 2009 r.
w sprawie wytycznych dla rejonowych i okręgowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i sposobu wykonywania zadań związanych
z ustalaniem wyników głosowania
oraz trybu i zasad powoływani Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 kwietnia 2009 r. w sprawie wytycznych dla rejonowych i okręgowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i sposobu wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania oraz trybu i zasad powoływani
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
09-04-10 11:14
20KB
WYTYCZNE DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH, DOTYCZ¡CE ZADAÑ I TRYBU PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW
W WYBORACH POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,
ZARZ¡DZONYCH NA DZIEÑ 7 CZERWCA 2009 R.
WYTYCZNE DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH, DOTYCZ¡CE ZADAÑ I TRYBU PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA ORAZ PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW W WYBORACH POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, ZARZ¡DZONYCH NA DZIEÑ 7 CZERWCA 2009 R.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 430
09-04-03 12:06
214.5KB
Wyjaśnienia PKW w sprawie jednoczesnego przeprowadzenia referendum lokalnego lub wyborów uzupełniajacych do rady gminy wraz z wyborami do Parlamentu Europejskiego Wyjaśnienia PKW w sprawie jednoczesnego przeprowadzenia referendum lokalnego lub wyborów uzupełniajacych do rady gminy wraz z wyborami do Parlamentu Europejskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
09-04-03 08:59
110.41KB
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 marca 2009 r.
w sprawie niedopuszczalności spłaty kredytu zaciągniętego przez partię polityczną przez poręczyciela, którym jest podmiot nieuprawny do finansowania partii politycznych Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie niedopuszczalności spłaty kredytu zaciągniętego przez partię polityczną przez poręczyciela, którym jest podmiot nieuprawny do finansowania partii politycznych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
09-04-03 08:27
73KB
Uchwała
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 16 marca 2009 r.
w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji okręgowych list kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzie Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji okręgowych list kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
09-03-31 15:26
54.5KB
WYTYCZNE DLA REJONOWYCH I OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH, DOTYCZ¡CE TRYBU I ZASAD PRZEKAZYWANIA PAÑSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DANYCH O LICZBIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA ORAZ O LICZBIE WYBORCÓW, KTÓRYM WYDANO KARTY DO GŁOSOWANIA, W TRAKCIE GŁOSOWANIA W WYTYCZNE DLA REJONOWYCH I OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH, DOTYCZ¡CE TRYBU I ZASAD PRZEKAZYWANIA PAÑSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DANYCH O LICZBIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA ORAZ O LICZBIE WYBORCÓW, KTÓRYM WYDANO KARTY DO GŁOSOWANIA, W TRAKCIE GŁOSOWANIA W
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
09-03-31 15:24
54.5KB
Wzór protokołu głosowania w obwodzie Wzór protokołu głosowania w obwodzie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
09-03-31 15:21
116.76KB
UCHWAŁA
PAÑSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 16 marca 2009 r.
w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania rejonowych komisji wyborczych i siedzib tych komisji oraz obszarów okręgów wyborczych, na których okręgowe komisje wyborcze wykonują zada UCHWAŁA PAÑSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania rejonowych komisji wyborczych i siedzib tych komisji oraz obszarów okręgów wyborczych, na których okręgowe komisje wyborcze wykonują zada
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
09-03-31 15:18
25.5KB
UCHWAŁA
PAÑSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 2 marca 2009 r.
w sprawie wzorów potwierdzenia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europej UCHWAŁA PAÑSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie wzorów potwierdzenia zgłoszenia okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego oraz protokołu rejestracji okręgowej listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
09-03-31 15:15
26.5KB
Uchwała
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 16 marca 2009 r.
w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji okręgowych list kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzie Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji okręgowych list kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
09-03-31 15:12
89.5KB
UCHWAŁA
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 16 marca 2009 r.
w sprawie wytycznych dla rejonowych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i zasad przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz UCHWAŁA Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie wytycznych dla rejonowych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i zasad przekazywania Państwowej Komisji Wyborczej danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 158
09-03-31 15:09
89.5KB
UCHWAŁA
PAÑSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 10 marca 2009 r.
w sprawie wzorów protokołów: głosowania w obwodzie oraz wyników głosowania w rejonie i w okręgu wyborczym, stosowanych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
UCHWAŁA PAÑSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie wzorów protokołów: głosowania w obwodzie oraz wyników głosowania w rejonie i w okręgu wyborczym, stosowanych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
09-03-31 15:05
28KB
UCHWAŁA
PAÑSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 16 marca 2009 r.
w sprawie obserwacji przez obserwatorów międzynarodowych wyborów posłów do Parlamentu UCHWAŁA PAÑSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie obserwacji przez obserwatorów międzynarodowych wyborów posłów do Parlamentu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
09-03-31 15:02
26KB
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 10 marca 2009 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 10 marca 2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 194
09-03-20 08:57
86KB
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach za granicą Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach za granicą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
09-03-13 14:01
37.5KB
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach w kraju Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach w kraju
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
09-03-13 14:00
48KB
Informacja PKW o przyjmowaniu zawiadomień organów partii politycznych-KW o zamiarze zgłoszenia kandydatów do PE Informacja PKW o przyjmowaniu zawiadomień organów partii politycznych-KW o zamiarze zgłoszenia kandydatów do PE
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 665
09-03-13 13:54
83.5KB
Information.on entering in the register of voters Information.on entering in the register of voters
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 225
09-03-13 13:50
28KB
Informacja PKW w sprawie wpisywania do rejestru wyborców osób niebędących obywatelami polskimi Informacja PKW w sprawie wpisywania do rejestru wyborców osób niebędących obywatelami polskimi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
09-03-13 13:47
27.5KB
Wyjaśnienia PKW o liczbie posłów do PE Wyjaśnienia PKW o liczbie posłów do PE
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
09-03-13 13:40
20KB
PKW 82 KB PKW 82 KB
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
09-02-26 10:09
81.07KB

Redakcja strony: Uchwały i wyjaśnienia PKWRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-22 09:53:39
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 1691