Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Czerwionka-Leszczyny.

Ostatnia zmiana: 2020-01-27 13:00:25
Redaktor: Gruszkiewicz Sylwia
Opis: Zmiana pliku
Data Redaktor Element Opis
2020-01-13 14:28:15 Okun Joanna Zarządzenie Nr 2/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz jej zadań i obowiązków Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-01-13 14:26:43 Okun Joanna Zarządzenie Nr 1/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2020 rok Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-01-13 13:35:09 Strzelczyk Katarzyna Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia - Zapewnienie usług opiekuńczych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w 2020 roku Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-01-10 11:17:29 Gruszkiewicz Sylwia Klub PIS Interpelacja dot. obiektów mostowych Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-01-10 11:17:29 Gruszkiewicz Sylwia Klub PIS Interpelacja dot. obiektów mostowych Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2020-01-10 11:17:09 Gruszkiewicz Sylwia Klub PIS Interpelacja dot. likwidacji biblioteki Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-01-10 11:17:09 Gruszkiewicz Sylwia Klub PIS Interpelacja dot. likwidacji biblioteki Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2020-01-09 14:29:34 Bartoszek Małgorzata Uchwała Nr 4200/V/8/2020 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-01-09 14:27:04 Bartoszek Małgorzata Uchwała Nr 4200/V/7/2020 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej na 2020 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-01-09 13:59:23 Kurdek Irena Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z 8.01.2020 r. zawiadamiające strony postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej Play o numerze MIK0001I” przy ul. Grażyńskiego 19 w Mikołowie Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku

Redakcja strony: Rejestr zmianRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 6407076