Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Czerwionka-Leszczyny.

Ostatnia zmiana: 2020-01-27 13:00:25
Redaktor: Gruszkiewicz Sylwia
Opis: Zmiana pliku
Data Redaktor Element Opis
2020-01-08 15:12:32 Dulias Katarzyna Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny - Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-01-08 11:58:34 Szombara Aleksandra Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrębie Dębieńsko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-01-08 10:03:51 Okun Joanna Zarządzenie Nr 754/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020-2022 Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-01-08 10:00:05 Okun Joanna Zarządzenie Nr 753/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-01-08 09:59:36 Okun Joanna Zarządzenie Nr 752/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2020 Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-01-08 09:57:56 Okun Joanna Zarządzenie Nr 751/1 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 r. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-01-08 09:56:39 Okun Joanna Zarządzenie Nr 750/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-01-08 09:55:56 Okun Joanna Zarządzenie Nr 749/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-01-08 09:55:03 Okun Joanna Zarządzenie Nr 748/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, na rzecz obecnych najemców Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku
2020-01-08 09:54:00 Okun Joanna Zarządzenie Nr 747/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie podziału rezerwy ogólnej oraz zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 r. Wgranie pliku na serwer
zobacz rejestr zmian pliku

Redakcja strony: Rejestr zmianRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 6407281