Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Palowicach.

Ostatnia zmiana: 2018-12-13 12:24:28
Redaktor: Bożena Fuks
Opis: Powiązanie pliku z zamówienim
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2018-12-13 12:24:28 Fuks Bożena Załącznik Nr 9a - Projekt budowlany budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Palowicach” część 1/4 Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-12-13 12:21:39 Fuks Bożena Załącznik Nr 8 - Strona tytułowa dokumentacji projektowej Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-12-13 12:21:08 Fuks Bożena Załącznik Nr 7 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-12-13 12:20:44 Fuks Bożena Załącznik Nr 6 - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-12-13 12:19:48 Fuks Bożena Załącznik Nr 5 - wykaz robót budowlanych – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-12-13 12:19:00 Fuks Bożena Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-12-13 12:18:30 Fuks Bożena Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-12-13 12:18:02 Fuks Bożena Załącznik Nr 2 – wzór umowy wraz ze wzorem Karty gwarancyjnej Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-12-13 12:17:33 Fuks Bożena Załącznik Nr 1 – wzór oferty Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-12-13 12:16:51 Fuks Bożena Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku

Redakcja strony: Rejestr zmianRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 7542225