Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Przedszkole Nr 3, Gr 2.

Ostatnia zmiana: 2018-01-31 14:15:11
Redaktor: Bożena Fuks
Opis: Powiązanie pliku z zamówienim
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2018-01-31 14:15:11 Fuks Bożena Projekt techniczny termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Czerwionce-Leszczynach – Przedszkole Nr 3 - Załącznik Nr 8b Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-01-31 14:13:47 Fuks Bożena Strona tytułowa dokumentacji projektowej - Załącznik Nr 8a Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-01-31 14:13:09 Fuks Bożena Załącznik Nr 7 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-01-31 14:12:00 Fuks Bożena Załącznik Nr 6 - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-01-31 14:10:50 Fuks Bożena Załącznik Nr 5 - wykaz robót budowlanych – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-01-31 14:09:29 Fuks Bożena Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-01-31 14:08:51 Fuks Bożena Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-01-31 14:08:05 Fuks Bożena Załącznik Nr 2 – wzór umowy wraz ze wzorem Karty gwarancyjnej Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-01-31 14:07:30 Fuks Bożena Załącznik Nr 1 – wzór oferty Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2018-01-31 14:06:02 Fuks Bożena Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku

Redakcja strony: Rejestr zmianRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 7550462