Rejestr zmian

Rejestr zmian w zamówieniu publicznym Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa w Palowicach.

Ostatnia zmiana: 2017-08-14 13:00:09
Redaktor: Bożena Fuks
Opis: Powiązanie pliku z zamówienim
rejestr wszystkich zmian
Data Redaktor Element Opis
2017-08-14 13:00:09 Fuks Bożena Załącznik Nr 7 - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-08-14 12:59:14 Fuks Bożena Załącznik Nr 5 - wykaz robót budowlanych - wzór Aktualizacja pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-08-14 12:58:52 Fuks Bożena Załącznik Nr 6 - wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-08-14 12:57:18 Fuks Bożena Załącznik Nr 5 - wykaz robót budowlanych - wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-08-14 12:56:15 Fuks Bożena Załącznik Nr 4 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-08-14 12:55:27 Fuks Bożena Załącznik Nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-08-14 12:54:31 Fuks Bożena Załącznik Nr 2 - wzór umowy wraz ze wzorem Karty gwarancyjnej Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-08-14 12:53:31 Fuks Bożena Załącznik Nr 1 - wzór oferty Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-08-14 12:51:38 Fuks Bożena Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku
2017-08-14 12:49:33 Fuks Bożena Ogłoszenie o zamówieniu Powiązanie pliku z zamówienim
zobacz rejestr zmian pliku

Redakcja strony: Rejestr zmianRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 7568146