Kluby Radnych

W Radzie Miejskiej mogą być tworzone kluby radnych, które skupiają radnych o określonej opcji politycznej lub zainteresowanych daną działalnością życia kulturalno-społeczno-gospodarczego gminy. Kluby radnych działają na podstawie Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz opracowanych przez siebie regulaminów. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału co najmniej 3 radnych.

Klubom przysługuje inicjatywa uchwałodawcza oraz uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady. Szczegółowe zasady działania klubów radnych określa rozdział VI Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Składy Klubów Radnych Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w kadencji 2010-2014

Z dniem 10 stycznia 2011 r. powołany został Klub Radnych "Wspólnota Samorządowa i Prawo i Sprawiedliwość" w skład którego wchodzą:

 • Leszek Salamon - przewodniczący
 • Henryk Dyrbuś - członek
 • Bogdan Knopik - członek
 • Waldemar Mitura - członek
 • Józef Szczekała - członek

Z dniem 25 lutego 2011 r. powołany został Klub Radnych Ruch Rozwoju Gminy i Wspólnota Śląska "Ciosek" Ruchu Autonomii Śląska " w skład którego wchodzą:

 • Bernard Strzoda - przewodniczący
 • Antoni Procek - wiceprzewodniczący
 • Arkadiusz Adamczyk - członek
 • Ryszard Bluszcz - członek
 • Edward Kucharczyk - członek
 • Jan Pala - członek
 • Grzegorz Płonka - członek
 • Marek Profaska - członek
 • Jolanta Szejka - członek
 • Stefania Szyp - członek
 • Stanisław Breza
 • Ryszard Jonderko
 • Grzegorz Wolny

Redakcja strony: Kluby RadnychRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
 • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-04 13:31:49
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-01-16 14:29:59
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-01-16 14:29:54
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-01-16 14:29:54
Drukuj Liczba odwiedzin: 1560