Petycje

Szczegóły petycji: Petycja do Rady Miejskiej w sprawie zaprzestania organizowania Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego "O Złote Cygaro Wilhelma"
Data złożenia petycji: 2018-02-08
Podmiot składający: Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach
Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
Przedmiot: Petycja do Rady Miejskiej w sprawie zaprzestania organizowania Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego "O Złote Cygaro Wilhelma"
Plik z petycją: pobierz pobrano: 10
Publikacja: Adamczyk Dobrosława
Data publikacji: 2018-03-23 10:16:36
Wytworzenie: Adamczyk Dobrosława
Data wytworzenia: 2018-03-23 10:03:40
Status: przekazanie petycji do podmiotu właściwego
Zasięgane opinie:
Plik o wydanie opinii: brak pliku
Opinia:
Plik z wydaną opinią: brak pliku
Plik ze sposobem załatwienia petycji: pobierz pobrano: 19
Publikacja: Adamczyk Dobrosława
Data publikacji: 2018-03-23 10:28:43
Wytworzenie: Adamczyk Dobrosława
Data wytworzenia: 2018-03-23 10:16:42
Plik z ponowną petycją: brak pliku
Data złożenia ponownej petycji:
Plik ze sposobem załatwienia ponownej petycji: brak pliku

Lista złożonych petycji.

Lista złożonych petycji
Lp Podmiot Przedmiot Status Szczegóły petycji
17 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja w sprawie nie łączenia klas 4-tych w Szkole Podstawowej w Przegędzy szczegóły
16 Szulc-Efekt sp. z o. o. Adam Szulc Petycja w sprawie powiększenia majątku lokalnej społeczności o wykonanie i finansowanie - Podwórko Talentów NIVEA szczegóły
15 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja w sprawie nie łączenia klas w Szkole Podstawowej w Przegędzy przekazanie petycji do podmiotu właściwego szczegóły
14 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja w sprawie zabudowy oświetlenia ulicznego rozpatrzona szczegóły
13 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja w sprawie założenia progu zwalniającego na jezdni rozpatrzona szczegóły
12 Szulc-Efekt sp. z o. o. Adam Szulc Petycja w sprawie dokonania analizy możliwości wdrożenia procedur pełnej elektronizacji zamówień publicznych. rozpatrzona szczegóły
11 Szulc-Efekt sp. z o.o. Petycja w sprawie przekazania treści petycji podległym szkołom publicznym w celu udziału w Programie Wzorowa Łazienka rozpatrzona szczegóły
10 Szulc-Efekt sp. z o. o., S4E S.A. Petycja w sprawie wdrożenia w Gminie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii rozpatrzona szczegóły
9 Wyłączenie jawności art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja w sprawie przeprowadzenia analizy i rozważanie instalacji na budynków Urzędu systemów fotowoltaicznych. rozpatrzona szczegóły
8 Wyłączenie jawności - art.4 ust. 3 ustawy o petycjach Petycja do Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości i opłat za użytkowanie wieczyste rozpatrzona szczegóły
Drukuj Liczba odwiedzin: 9821