Spółki Gminy i Miasta

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością skrót: PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o.

 • ul. Nowy Dwór 20, 44-230 Czerwionka-Leszczyny,

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Kasa czynna:

poniedziałek od 8 do 14:45

wtorek - piątek od 8 do 14

Telefony: 32 431 81 80, 32 431 80 87, 32 431 14 57

Biuro Obsługi Klienta wew. 953 lub 952

Fax: 32 431 82 00

e-mail:

Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki: Bogusław Kurdek

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałą w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa komunalnego pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach. Założycielem spółki jest gmina i miasto Czerwionka-Leszczyny

Organami spółki są:

 • Zarząd,
 • Rada Nadzorcza,
 • Zgromadzenie Wspólników.

Zarząd stoi na czele spółki, prowadzi jej sprawy i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd jest jednoosobowy i składa się z prezesa Zarządu, którego powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Prezes Zarządu jest zarazem dyrektorem spółki, który kieruje całą działalnością przedsiębiorstwa przy pomocy zastępcy dyrektora ds. technicznych i głównego księgowego. Prezes Zarządu - dyrektor spółki zarządza całokształtem działalności przedsiębiorstwa jednoosobowo. Podejmuje decyzje zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabezpieczając prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz reprezentuje je na zewnątrz. Szczegółowa struktura organizacyjna Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz kompetencje i zakresy obowiązków poszczególnych członków kierownictwa opisane są w Regulaminie organizacyjnym.

Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, z których trzech wybiera Zgromadzenie Wspólników, a pozostałych dwóch - pracownicy spółki.

Skład Rady Nadzorczej:

 • Przewodniczący – Piotr Zniszczoł
 • Z-ca Przewodniczącego – Irena Woźnica
 • Sekretarz – Sławomir Madej
 • Członek – Jan Dytko
 • Członek – Marek Kubasa

Ważniejsze informacje o spółce:

- Umowa spółki

- Regulamin organizacyjny

- Regulamin pracy

- Regulamin dostarczania wody I odprowadzania ścieków

- Majątek

- Taryfy

Strona internetowa PWiK

Dodatkowe informacje

Pliki do pobrania:

1. “Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące dla części Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na terenie działalności PWIK Knurów Sp. z o.o. od dnia 26.05.2018 r. przez okres trzech lat"

2.“Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie działalności PWIK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. od dnia 23.05.2018 r. przez okres trzech lat”

Redakcja strony: Spółki Gminy i MiastaRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Pala Łukasz
 • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2018-06-19 09:44:05
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2018-06-19 09:47:52
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2018-06-19 09:47:50
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2018-06-19 09:47:50
Drukuj Liczba odwiedzin: 279