Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2018 [ 7 ]
Uchwała Nr 4200/V/169/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr 4200/V/169/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-10-01 14:22
Bartoszek Małgorzata
222.13KB
Uchwała Nr 4200/V/168/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 5.500.000 zł przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr 4200/V/168/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 5.500.000 zł przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-10-01 14:19
Bartoszek Małgorzata
208.51KB
Uchwała Nr 4200/V/167/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Uchwała Nr 4200/V/167/2017 z dnia 30 listopada 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-10-01 14:16
Bartoszek Małgorzata
209.28KB
Uchwała Nr 4200/V/137/2018 z dnia 18 września 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku Uchwała Nr 4200/V/137/2018 z dnia 18 września 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 13
18-09-27 11:02
Bartoszek Małgorzata
288.21KB
Uchwała Nr 4200/V/55/2018 z dnia 22 marca 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny obligacji komunalnych w łącznej wysokości 6.000.000 zł Uchwała Nr 4200/V/55/2018 z dnia 22 marca 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny obligacji komunalnych w łącznej wysokości 6.000.000 zł
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
18-05-15 08:42
Bartoszek Małgorzata
230.37KB
Uchwała Nr 4200/V/10/2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Uchwała Nr 4200/V/10/2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
18-01-18 13:22
Bartoszek Małgorzata
285.65KB
Uchwała Nr 4200/V/9/2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 5.500.000 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr 4200/V/9/2018 z dnia 10 stycznia 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 5.500.000 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2018 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
18-01-18 13:19
Bartoszek Małgorzata
207.43KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2017 [ 8 ]
Uchwała Nr 4200/V/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Uchwała Nr 4200/V/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
18-05-15 08:45
Bartoszek Małgorzata
211.26KB
Uchwała Nr 4200/V/137/2017 z dnia 14 września 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku Uchwała Nr 4200/V/137/2017 z dnia 14 września 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
17-10-23 14:02
Bartoszek Małgorzata
212.56KB
Uchwała Nr 4200/V/85/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny obligacji komunalnych w wysokości 5.000.000 zł Uchwała Nr 4200/V/85/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny obligacji komunalnych w wysokości 5.000.000 zł
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 25
17-10-23 13:59
Bartoszek Małgorzata
228.82KB
Uchwała Nr 4200/V/25/2017 z dnia 13 stycznia 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Uchwała Nr 4200/V/25/2017 z dnia 13 stycznia 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
17-02-23 11:57
Bartoszek Małgorzata
286.52KB
Uchwała Nr 4200/V/24/2017 z dnia 13 stycznia 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 2.035.663,61 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr 4200/V/24/2017 z dnia 13 stycznia 2017 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 2.035.663,61 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2017 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
17-02-23 11:55
Bartoszek Małgorzata
207.81KB
Uchwała Nr 4200/V/142/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2026 Uchwała Nr 4200/V/142/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 - 2026
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 56
16-12-23 11:35
Bartoszek Małgorzata
694.49KB
Uchwała Nr 4200/V/141/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 1.360.663,61 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr 4200/V/141/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w wysokości 1.360.663,61 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
16-12-23 11:31
Bartoszek Małgorzata
573.04KB
Uchwała Nr 4200/V/140/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Uchwała Nr 4200/V/140/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
16-12-23 11:24
Bartoszek Małgorzata
588.29KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2016 [ 8 ]
Uchwała Nr 4200/V/63/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku V Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Uchwała Nr 4200/V/63/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 roku V Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
17-04-28 12:39
Bartoszek Małgorzata
866.63KB
Uchwała Nr 4200/V/115/2016 z dnia 15 września 2016 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku Uchwała Nr 4200/V/115/2016 z dnia 15 września 2016 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
16-10-11 10:04
Bartoszek Małgorzata
912.15KB
Uchwała Nr 4200/V/72/2016 z dnia 4 maja 2016 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny obligacji komunalnych na łączną kwotę 5.000.000,00 zł Uchwała Nr 4200/V/72/2016 z dnia 4 maja 2016 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny obligacji komunalnych na łączną kwotę 5.000.000,00 zł
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
16-05-30 13:35
Bartoszek Małgorzata
1.92MB
Uchwała Nr 4200/V/10/2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Uchwała Nr 4200/V/10/2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
16-03-14 09:30
Bartoszek Małgorzata
799.12KB
Uchwała Nr 4200/V/9/2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 3.177.894,41 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr 4200/V/9/2016 z dnia 14 stycznia 2016 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 3.177.894,41 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2016 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
16-03-14 09:27
Bartoszek Małgorzata
823.76KB
Uchwała Nr 4200/V/161/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku V Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Uchwała Nr 4200/V/161/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku V Skladu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
15-12-08 09:50
Bartoszek Małgorzata
1.02MB
Uchwała Nr 4200/V/160/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 2.980.847,50 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr 4200/V/160/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 2.980.847,50 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
15-12-08 09:48
Bartoszek Małgorzata
888.13KB
Uchwała Nr 4200/V/159/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Uchwała Nr 4200/V/159/2015 z dnia 25 listopada 2015 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
15-12-08 09:43
Bartoszek Małgorzata
881.46KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2015 [ 8 ]
Uchwała Nr 4200/V/47/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Uchwała Nr 4200/V/47/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
16-04-12 09:55
Bartoszek Małgorzata
0.93MB
Uchwała Nr 4200/V/132/2015 z dnia 22 września 2015 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku Uchwała Nr 4200/V/132/2015 z dnia 22 września 2015 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
15-09-29 13:21
Bartoszek Małgorzata
0.92MB
Uchwała Nr 4200/V/85/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny obligacji komunalnych w wysokości 6.000.000 zł Uchwała Nr 4200/V/85/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny obligacji komunalnych w wysokości 6.000.000 zł
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
15-05-06 09:12
Bartoszek Małgorzata
36KB
Uchwała Nr 4200/V/18/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie:  opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Uchwała Nr 4200/V/18/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
15-02-10 13:50
Bartoszek Małgorzata
841.69KB
Uchwała Nr 4200/V/17/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii  o mozliwości sfinansowania deficytu w wysokości 2.860.496,41 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr 4200/V/17/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o mozliwości sfinansowania deficytu w wysokości 2.860.496,41 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2015 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
15-02-10 13:48
Bartoszek Małgorzata
778.38KB
Uchwała Nr 4100/V/188/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Uchwała Nr 4100/V/188/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
15-02-10 13:45
Bartoszek Małgorzata
1.05MB
Uchwała Nr 4100/V/187/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budzetowej na 2015 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr 4100/V/187/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budzetowej na 2015 rok Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
15-02-10 13:43
Bartoszek Małgorzata
1.08MB
Uchwała Nr 4100/V/186/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały budzetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Uchwała Nr 4100/V/186/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały budzetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
15-02-10 13:39
Bartoszek Małgorzata
786.6KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2014 [ 8 ]
Uchwała Nr 4200/V/63/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Uchwała Nr 4200/V/63/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
15-04-15 08:41
Bartoszek Małgorzata
1.12MB
Uchwała Nr 4100/V/155/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości wykupu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny obligacji komunalnych w wysokości 6.000.000,00 zł Uchwała Nr 4100/V/155/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości wykupu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny obligacji komunalnych w wysokości 6.000.000,00 zł
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
14-11-24 16:35
Bartoszek Małgorzata
1.83MB
Uchwała Nr 4100/V/131/2014 z dnia 10 września 2014 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku  Uchwała Nr 4100/V/131/2014 z dnia 10 września 2014 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
14-09-19 11:10
Bartoszek Małgorzata
1.24MB
Uchwała Nr 4100/V/8/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku V Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Uchwała Nr 4100/V/8/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku V Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
14-02-04 11:45
Bartoszek Małgorzata
72.27KB
Uchwała Nr 4100/V/7/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku V Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 3.141.549,48 zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2014 rok GiM Czerwionka-Leszczyny Uchwała Nr 4100/V/7/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku V Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 3.141.549,48 zł przedstawionego w uchwale budżetowej na 2014 rok GiM Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
14-02-04 11:43
Bartoszek Małgorzata
53.65KB
Uchwała Nr 4100/V/153/2013 z dnia 5 grudnia 2013 roku V Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Uchwała Nr 4100/V/153/2013 z dnia 5 grudnia 2013 roku V Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 163
14-02-04 11:39
Bartoszek Małgorzata
118.78KB
Uchwała Nr 4100/V/152/2013 z dnia 5 grudnia 2013 roku V Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 3.417.887 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok GiM Czerwionka-L-ny Uchwała Nr 4100/V/152/2013 z dnia 5 grudnia 2013 roku V Składu Orzekającego RIO w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 3.417.887 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok GiM Czerwionka-L-ny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
14-02-04 11:36
Bartoszek Małgorzata
81.38KB
Uchwała Nr 4100/V/151/2013 z dnia 5 grudnia 2013 roku V Składu RIO w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami infor Uchwała Nr 4100/V/151/2013 z dnia 5 grudnia 2013 roku V Składu RIO w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza GiM Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami infor
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
14-02-04 11:32
Bartoszek Małgorzata
67.91KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2013 [ 6 ]
Uchwała Nr 4100/V/65/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Uchwała Nr 4100/V/65/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
14-04-24 12:21
Bartoszek Małgorzata
89.94KB
Uchwała Nr 4100/V/2/2013 z dnia 11 stycznia 2013 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 5.846.828,07 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy Uchwała Nr 4100/V/2/2013 z dnia 11 stycznia 2013 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 5.846.828,07 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2013 rok Gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
13-01-28 08:05
54.31KB
Uchwała Nr 4100/V/3/2013 z dnia 11 stycznia 2013 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, wynikającej z planowanych i zaciągniętych Uchwała Nr 4100/V/3/2013 z dnia 11 stycznia 2013 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, wynikającej z planowanych i zaciągniętych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
13-01-28 07:51
74.35KB
Uchwała Nr 4100/V/102/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy Uchwała Nr 4100/V/102/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
12-12-12 14:25
89.25KB
Uchwała Nr 4100/V/101/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 5.286.328,07 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2013 Uchwała Nr 4100/V/101/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 5.286.328,07 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2013
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
12-12-12 14:22
60KB
Uchwała Nr 4100/V/100/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z u Uchwała Nr 4100/V/100/2012 z dnia 3 grudnia 2012 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z u
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
12-12-12 14:19
75.14KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2012 [ 8 ]
Uchwała Nr 4100/V/52/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wra Uchwała Nr 4100/V/52/2013 z dnia 16 kwietnia 2013 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok wra
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
13-04-29 10:30
115.51KB
Uchwała Nr 4100/V/67/2012 z dnia 3 września 2012 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informacji o przebiegu wykonania budżetu za I pół Uchwała Nr 4100/V/67/2012 z dnia 3 września 2012 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informacji o przebiegu wykonania budżetu za I pół
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
12-09-17 12:48
89.53KB
Uchwała Nr 4100/V/57/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości wykupu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny obligacji na łączną kwotę 7.000.000 zł Uchwała Nr 4100/V/57/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości wykupu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny obligacji na łączną kwotę 7.000.000 zł
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
12-08-27 08:35
173.83KB
Uchwała Nr 4100/II/9/2012 z dnia 11 stycznia 2012 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 981.201 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Cze Uchwała Nr 4100/II/9/2012 z dnia 11 stycznia 2012 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 981.201 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2012 rok Gminy Cze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
12-03-16 12:40
61.46KB
Uchwała Nr 4100/II/8/2012 z dnia 2012 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiąza Uchwała Nr 4100/II/8/2012 z dnia 2012 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiąza
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
12-03-16 12:36
76.39KB
Uchwała Nr 4100/II/137/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 981.201 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 Uchwała Nr 4100/II/137/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 981.201 zł, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2012
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
11-12-08 13:05
49.08KB
Uchwała Nr 4100/II/136/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały w sprawie wieloletniej pro Uchwała Nr 4100/II/136/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały w sprawie wieloletniej pro
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
11-12-08 13:03
92.73KB
Uchwała Nr 4100/II/135/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok wra Uchwała Nr 4100/II/135/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok wra
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
11-12-08 13:00
81.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2011 [ 9 ]
Uchwała Nr 4100/V/17/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok wraz Uchwała Nr 4100/V/17/2012 z dnia 4 kwietnia 2012 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 rok wraz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
12-04-17 09:17
102.69KB
Uchwała Nr 4100/II/116/2011 z dnia 3 listopada 2011 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości wykupu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny obligacji komunalnych na łączna kwotę 4.000.000 zł Uchwała Nr 4100/II/116/2011 z dnia 3 listopada 2011 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości wykupu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny obligacji komunalnych na łączna kwotę 4.000.000 zł
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
11-11-22 09:08
181.52KB
Uchwała Nr 4100/IV/126/2011 z dnia 13 września 2011 roku w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku Uchwała Nr 4100/IV/126/2011 z dnia 13 września 2011 roku w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
11-09-22 14:29
118.92KB
Uchwała Nr 4100/II/45/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przeze Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny w łącznej kwocie 6.000.000 zł Uchwała Nr 4100/II/45/2011 z dnia 11 kwietnia 2011 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przeze Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny w łącznej kwocie 6.000.000 zł
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
11-04-21 12:48
1.77MB
Uchwała Nr 4100/II/23/2011 z dnia 10 lutego 2011 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, wynikającej z planowanych i zaciągniętyc Uchwała Nr 4100/II/23/2011 z dnia 10 lutego 2011 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, wynikającej z planowanych i zaciągniętyc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
11-02-18 12:36
85.4KB
Uchwała Nr 4100/II/22/2011 z dnia 10 lutego 2011 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.052.379,35 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2011 rok Gminy Uchwała Nr 4100/II/22/2011 z dnia 10 lutego 2011 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 1.052.379,35 zł, przedstawionego w uchwale budżetowej na 2011 rok Gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
11-02-18 12:34
55.76KB
Uchwała Nr 4100/II/151/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały w sprawie wieloletniej progn Uchwała Nr 4100/II/151/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały w sprawie wieloletniej progn
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
10-12-31 12:33
89.14KB
Uchwała Nr 4100/II/150/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 116.829 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok Uchwała Nr 4100/II/150/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 116.829 zł przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
10-12-31 12:29
54.74KB
Uchwała Nr 4100/II/149/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok wraz Uchwała Nr 4100/II/149/2010 z dnia 15 grudnia 2010 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok wraz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 143
10-12-31 08:58
80.01KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2010 [ 6 ]
Uchwała Nr 4100/II/61/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok w Uchwała Nr 4100/II/61/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok w
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
11-05-12 07:47
125.3KB
Uchwała Nr 4100/II/86/2010 z dnia 24 września 2010 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny informacji o przebiegu wykonania budżetu za I Uchwała Nr 4100/II/86/2010 z dnia 24 września 2010 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny informacji o przebiegu wykonania budżetu za I
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
10-10-07 07:58
110.1KB
Uchwała Nr 4100/II/42/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości wykupu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny obligacji komunalnych na łączna kwotę 12.000.000 zł. Uchwała Nr 4100/II/42/2010 z dnia 29 kwietnia 2010 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości wykupu przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny obligacji komunalnych na łączna kwotę 12.000.000 zł.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
10-05-06 14:25
198.43KB
Uchwała Nr 4100/II/141/2009 z dnia 11 grudnia 2009 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Czerwion Uchwała Nr 4100/II/141/2009 z dnia 11 grudnia 2009 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Czerwion
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
09-12-30 10:38
99.41KB
Uchwała Nr 4100/II/140/2009 z dnia 11 grudnia 2009 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 7.835.694,17 zł przedstawionego w projekcie budżetu na 2010 rok Gminy Uchwała Nr 4100/II/140/2009 z dnia 11 grudnia 2009 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 7.835.694,17 zł przedstawionego w projekcie budżetu na 2010 rok Gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
09-12-30 10:34
114.28KB
Uchwała Nr 4100/II/139/2009 z dnia 11 grudnia 2009 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok wraz Uchwała Nr 4100/II/139/2009 z dnia 11 grudnia 2009 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie uchwały budżetowej na 2010 rok wraz
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
09-12-30 10:32
81.79KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2009 [ 8 ]
Uchwała Nr 4100/II/34/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok Uchwała Nr 4100/II/34/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
10-05-06 14:21
118.23KB
Uchwała Nr 4100/II/103/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości wykupu przez Gminą i Miasto Czerwionka-Leszczyny obligacji komunalnych na łączną kwotę 3.000.000 zł Uchwała Nr 4100/II/103/2009 z dnia 26 listopada 2009 roku II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości wykupu przez Gminą i Miasto Czerwionka-Leszczyny obligacji komunalnych na łączną kwotę 3.000.000 zł
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
09-12-04 13:24
184.93KB
Uchwała Nr 4100/IV/92/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informacji o przebiegu wykonania budżetu za I Uchwała Nr 4100/IV/92/2009 z dnia 31 sierpnia 2009 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informacji o przebiegu wykonania budżetu za I
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 136
09-09-09 14:04
114.26KB
Uchwała Nr 4100/IV/64/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 12.000.0 Uchwała Nr 4100/IV/64/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 12.000.0
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
09-04-27 10:49
149.66KB
Uchwała Nr 4100/IV/65/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny kredytu krótkoterminowego w wysokości 3.000.000 zł z Uchwała Nr 4100/IV/65/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny kredytu krótkoterminowego w wysokości 3.000.000 zł z
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
09-04-27 10:47
113.5KB
Uchwała Nr 4100/IV/123/2008 z dnia 24 listopada 2008 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Czerwi Uchwała Nr 4100/IV/123/2008 z dnia 24 listopada 2008 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Czerwi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
09-04-24 12:31
102.97KB
Uchwała Nr 4100/IV/122/2008 z dnia 24 listopada 2008 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 7.479.383 zł przedstawionego w projekcie budżetu na 2009 rok Gminy Uchwała Nr 4100/IV/122/2008 z dnia 24 listopada 2008 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu w kwocie 7.479.383 zł przedstawionego w projekcie budżetu na 2009 rok Gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 151
09-04-24 12:26
63.63KB
Uchwała Nr 4100/IV/121/2008 z dnia 24 listopada 2008 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie budżetu na 2009 rok wraz z informa Uchwała Nr 4100/IV/121/2008 z dnia 24 listopada 2008 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny projekcie budżetu na 2009 rok wraz z informa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
09-04-24 12:23
97.51KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: 2008 [ 6 ]
Uchwała Nr 4100/IV/33/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok. Uchwała Nr 4100/IV/33/2009 z dnia 7 kwietnia 2009 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
09-04-24 12:19
123.8KB
Uchwała Nr 4100/IV/99/2008 z dnia 4 września 2008 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informacji o przebiegu wykonania budżetu za I p Uchwała Nr 4100/IV/99/2008 z dnia 4 września 2008 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny informacji o przebiegu wykonania budżetu za I p
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 124
09-04-24 12:16
118.99KB
Uchwała Nr 4100/IV/64/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny kredytu krótkoterminowego w wysokości 3.000.000 zł n Uchwała Nr 4100/IV/64/2008 z dnia 17 kwietnia 2008 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o możliwości spłaty przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny kredytu krótkoterminowego w wysokości 3.000.000 zł n
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
09-04-24 12:12
114.08KB
Uchwała Nr 4100/IV/66/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny kredytu w wysokości 809.384 zł na zadanie inwestycyjn Uchwała Nr 4100/IV/66/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny kredytu w wysokości 809.384 zł na zadanie inwestycyjn
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
08-06-10 00:00
1.07MB
Uchwała Nr 4100/IV/65/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny kredytu w wysokości 5.996.157 zł na spłatę wcześniej Uchwała Nr 4100/IV/65/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny kredytu w wysokości 5.996.157 zł na spłatę wcześniej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
08-06-10 00:00
1.08MB
Uchwała Nr 4100/IV/27/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 rok Uchwała Nr 4100/IV/27/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 145
08-06-10 00:00
855.29KB

Redakcja strony: Opinie Regionalnej Izby ObrachunkowejRejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Pala Łukasz
  • Pierwsza publikacja:Pala Łukasz2014-02-03 12:24:16
  • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2014-06-25 14:09:44
  • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2014-06-25 14:09:42
  • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2014-06-25 14:09:42
Drukuj Liczba odwiedzin: 2111