Dokumenty do pobrania

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Ośrodek Pomocy Społecznej [ 28 ]
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 plus.pdf Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego "Rodzina 500 plus".pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 440
16-03-16 11:58
Chyła Hanna
3.82MB
Zaświadczenie o dochodach - stypendia i zasiłki szkolne.pdf Zaświadczenie o dochodach - stypendia i zasiłki szkolne.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
16-03-16 11:57
Chyła Hanna
20.11KB
Deklaracja o wysokości dochodów - stypendia i zasiłki szkolne.pdf Deklaracja o wysokości dochodów - stypendia i zasiłki szkolne.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
16-03-16 11:56
Chyła Hanna
32.71KB
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego / zasiłku szkolnego.pdf Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego / zasiłku szkolnego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 210
16-03-16 11:55
Chyła Hanna
65.26KB
Wniosek o ustalenie prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego.pdf Wniosek o ustalenie prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 221
16-03-16 11:54
Chyła Hanna
33.42KB
Zaświadczenie o dochodach - dodatki mieszkaniowe.pdf Zaświadczenie o dochodach - dodatki mieszkaniowe.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 234
16-03-16 11:54
Chyła Hanna
28.18KB
Oświadczenie - dodatki mieszkaniowe.pdf Oświadczenie - dodatki mieszkaniowe.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
16-03-16 11:53
Chyła Hanna
23.43KB
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.pdf Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 250
16-03-16 11:52
Chyła Hanna
412.42KB
Zaświadczenie o zarobkach - świadczenia rodzinne.pdf Zaświadczenie o zarobkach - świadczenia rodzinne.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 435
16-03-16 11:52
Chyła Hanna
226.05KB
Deklaracja o wysokości dochodów czlonków gospodarstwa domowgo.pdf Deklaracja o wysokości dochodów czlonków gospodarstwa domowgo.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
16-03-16 11:38
Chyła Hanna
42.29KB
Zaświadczenie lekarskie.pdf Zaświadczenie lekarskie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
16-03-16 11:36
Chyła Hanna
194.11KB
Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania.pdf Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 214
16-03-16 11:35
Chyła Hanna
225.6KB
Zaświadczenie / oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.pdf Zaświadczenie / oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
16-03-16 11:31
Chyła Hanna
229.51KB
Oświadczenie służące ustaleniu prawa do świadczenia rodzicielskiego.pdf Oświadczenie służące ustaleniu prawa do świadczenia rodzicielskiego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 198
16-03-16 11:29
Chyła Hanna
43.63KB
Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem.pdf Oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
16-03-16 11:28
Chyła Hanna
227.61KB
Oświadczenie.pdf Oświadczenie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 484
16-03-16 11:23
Chyła Hanna
33.54KB
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.pdf Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
16-03-14 12:25
Chyła Hanna
452.16KB
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 428
16-03-16 10:51
Chyła Hanna
266.98KB
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 332
16-03-16 10:56
Chyła Hanna
480.29KB
Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 324
16-03-16 10:59
Chyła Hanna
467.34KB
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 374
16-03-16 11:00
Chyła Hanna
74.29KB
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 333
16-03-16 11:01
Chyła Hanna
342.98KB
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 404
16-03-16 11:03
Chyła Hanna
526.68KB
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 334
16-03-16 11:09
Chyła Hanna
273.4KB
Oświadczenie do zasiłku pielęgnacyjnego Oświadczenie do zasiłku pielęgnacyjnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 374
16-03-16 11:13
Chyła Hanna
160.87KB
Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 385
16-03-16 11:16
Chyła Hanna
227.17KB
Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych innych niż dochody podlegające opodatkowaniu Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych innych niż dochody podlegające opodatkowaniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 310
16-03-16 11:20
Chyła Hanna
323.65KB
Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 323
16-03-16 11:21
Chyła Hanna
228.07KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Referat Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami [ 11 ]
Załącznik do Wniosku o nabycie na własność wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub Wniosku o nabycie na własność lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych i strychów złożonych przed 25.05.2018 r. Załącznik do Wniosku o nabycie na własność wynajmowanego lokalu mieszkalnego lub Wniosku o nabycie na własność lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych i strychów złożonych przed 25.05.2018 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
18-09-05 10:18
Fuchs Katarzyna
40.89KB
Oświadczenie o przekazaniu właściwego aktu notarialnego do celów związanych z użytkowaniem wieczystym lub udzieloną bonifikatą Oświadczenie o przekazaniu właściwego aktu notarialnego do celów związanych z użytkowaniem wieczystym lub udzieloną bonifikatą
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-09-05 10:13
Fuchs Katarzyna
47.9KB
Oświadczenie spadkobiercy użytkownika wieczystego o wnoszeniu opłat do czasu zakończenia postępowania spadkowego Oświadczenie spadkobiercy użytkownika wieczystego o wnoszeniu opłat do czasu zakończenia postępowania spadkowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-09-05 10:11
Fuchs Katarzyna
47.28KB
Wniosek o nabycie na własność lokalu mieszkalnego powstałego
w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych i strychów Wniosek o nabycie na własność lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych i strychów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-09-05 10:08
Fuchs Katarzyna
57.98KB
Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 18
18-09-05 10:07
Fuchs Katarzyna
49.87KB
Wniosek o dzierżawę/najem nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wniosek o dzierżawę/najem nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-09-05 10:06
Fuchs Katarzyna
72.64KB
Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd gminnej jednostce organizacyjnej Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd gminnej jednostce organizacyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 20
18-09-05 10:05
Fuchs Katarzyna
47.08KB
Wniosek o użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wniosek o użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-09-05 10:04
Fuchs Katarzyna
56.76KB
Wniosek w sprawie umieszczenia reklamy/tablicy informacyjnej na terenach i obiektach będących własnością Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
poza pasami drogowymi Wniosek w sprawie umieszczenia reklamy/tablicy informacyjnej na terenach i obiektach będących własnością Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, poza pasami drogowymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 15
18-09-05 10:01
Fuchs Katarzyna
59.79KB
Wniosek o wyrażenie zgody na zajęcie nieruchomości gminnej na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji. Wniosek o wyrażenie zgody na zajęcie nieruchomości gminnej na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
18-09-04 14:15
Górecki Wojciech
208.47KB
Wniosek o nabycie na własność lokalu mieszkalnego Wniosek o nabycie na własność lokalu mieszkalnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
18-09-04 14:18
Górecki Wojciech
196.63KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wydział Edukacji [ 31 ]
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2018 roku oraz statystycznej liczbie uczniów - aktualizacja.doc Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2018 roku oraz statystycznej liczbie uczniów - aktualizacja.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 7
18-11-15 13:36
Niedobecka Marcjanna
36.5KB
Kontrola spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.pdf Kontrola spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 23
18-11-09 14:07
Niedobecka Marcjanna
114.64KB
Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminu na stopień awansu.doc Wniosek o wszczęcie postępowania egzaminu na stopień awansu.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 12
18-10-30 09:22
Niedobecka Marcjanna
42.5KB
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.doc Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-10-30 09:22
Niedobecka Marcjanna
67.5KB
Załącznik do wniosku II.docx Załącznik do wniosku II.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 14
18-10-30 08:58
Niedobecka Marcjanna
22.46KB
Załącznik do wniosku I.docx Załącznik do wniosku I.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
18-09-26 14:07
Niedobecka Marcjanna
20KB
Załącznik do wniosku III.docx Załącznik do wniosku III.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
18-09-26 14:07
Niedobecka Marcjanna
18.1KB
Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.doc Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 16
18-09-26 14:06
Niedobecka Marcjanna
57.5KB
Oświadczenie o otrzymanej wysokości pomocy de minimis.doc Oświadczenie o otrzymanej wysokości pomocy de minimis.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 31
18-09-26 14:06
Niedobecka Marcjanna
51.5KB
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 19
18-09-26 14:05
Niedobecka Marcjanna
47KB
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu.docx Wniosek o zwrot kosztów przejazdu.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
18-06-25 10:38
Niedobecka Marcjanna
21.97KB
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych.docx Wniosek o zwrot kosztów przejazdu dzieci niepełnosprawnych.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
18-06-25 10:37
Niedobecka Marcjanna
21.66KB
Oświadczenie dot. przejazdu dziecka do przedszkola/szkoły.docx Oświadczenie dot. przejazdu dziecka do przedszkola/szkoły.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
18-06-25 10:37
Niedobecka Marcjanna
17.35KB
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - listopad 2014-1.pdf Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - listopad 2014-1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
18-06-11 14:23
Niedobecka Marcjanna
146.29KB
Informacja o podstawowej kwocie dotacji w roku 2018 oraz statystycznej liczbie uczniów.pdf Informacja o podstawowej kwocie dotacji w roku 2018 oraz statystycznej liczbie uczniów.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 36
18-04-30 11:03
Niedobecka Marcjanna
39.07KB
Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej przez niepubliczne przedszkole, prowadzone przez osobe prawną bądź fizyczną, z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.doc Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej przez niepubliczne przedszkole, prowadzone przez osobe prawną bądź fizyczną, z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
18-01-15 13:28
Niedobecka Marcjanna
73.5KB
Informacja miesięczna o aktualnej liczbie dzieci w przedszkolu niepublicznym wg stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.doc Informacja miesięczna o aktualnej liczbie dzieci w przedszkolu niepublicznym wg stanu na pierwszy dzień roboczy miesiąca.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
18-01-15 13:17
Niedobecka Marcjanna
57.5KB
Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla niepublicznego przedszkola nie będącego jednostką budżetową.doc Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla niepublicznego przedszkola nie będącego jednostką budżetową.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
18-01-15 13:16
Niedobecka Marcjanna
57KB
Informacja o podstawowej kwocie dotacji w roku 2017 oraz statystycznej liczbie uczniów.doc Informacja o podstawowej kwocie dotacji w roku 2017 oraz statystycznej liczbie uczniów.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
17-11-10 15:12
Niedobecka Marcjanna
35.5KB
Wniosek o wpis do ewidencji przedszkoli.doc Wniosek o wpis do ewidencji przedszkoli.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
17-09-19 07:41
Niedobecka Marcjanna
33KB
Procedura postępowania w sprawie uzyskiwania przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Procedura postępowania w sprawie uzyskiwania przez nauczyciela stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 160
17-05-24 10:37
Niedobecka Marcjanna
1.54MB
Zaświadczenie - wzór Zaświadczenie - wzór
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
17-05-24 10:34
Niedobecka Marcjanna
39.5KB
Zwrot kosztów przejazdu ucznia,dziecka niepełnosprawnego do szkoły, przedszkola, ośrodka.pdf Zwrot kosztów przejazdu ucznia,dziecka niepełnosprawnego do szkoły, przedszkola, ośrodka.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 622
14-12-08 10:31
Niedobecka Marcjanna
87.28KB
Zwrot kosztów przejazdu dziecka, ucznia do przedszkola, szkoły.pdf Zwrot kosztów przejazdu dziecka, ucznia do przedszkola, szkoły.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 474
14-12-08 10:31
Niedobecka Marcjanna
56.9KB
Zasady prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych
funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Zasady prowadzenia rejestru żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 350
13-01-08 11:33
71.35KB
Wniosek o wpis do rejestru żłobkówi klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wniosek o wpis do rejestru żłobkówi klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 394
14-07-28 08:51
Pala Łukasz
34.35KB
Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 351
14-07-28 08:52
Pala Łukasz
31.47KB
Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 380
14-07-28 08:51
Pala Łukasz
44.5KB
Oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych Oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
13-01-08 11:22
29.5KB
Oświadczenie o numerze identifikacyjnym REGON i numerze identifikacji podatkowej NIP Oświadczenie o numerze identifikacyjnym REGON i numerze identifikacji podatkowej NIP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 312
13-01-08 11:21
26.5KB
Oświadczenie o niekaralności Oświadczenie o niekaralności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
13-01-08 11:18
26KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wydział Finansowo-Budżetowy [ 42 ]
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 134
17-03-02 10:55
Brychcy Beata
141.67KB
Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązujący od 1 stycznia 2017 Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązujący od 1 stycznia 2017
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
17-03-02 10:53
Brychcy Beata
106.4KB
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
16-12-28 08:52
Brychcy Beata
61KB
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017r. Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 399
16-12-28 08:52
Brychcy Beata
73KB
Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 157
16-12-28 08:52
Brychcy Beata
62.5KB
Deklaracja na podatek rolny DR-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. Deklaracja na podatek rolny DR-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
16-12-28 08:51
Brychcy Beata
108KB
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
16-12-28 08:51
Brychcy Beata
40.5KB
Deklaracja na podatek leśny DL-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. Deklaracja na podatek leśny DL-1 obowiązująca od 1 stycznia 2017 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
16-12-28 08:50
Brychcy Beata
41.5KB
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 obowiązująca od 01.01.2016r. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 obowiązująca od 01.01.2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 397
15-12-28 12:22
Brychcy Beata
62KB
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 - obowiązująca od 01.01.2016r. Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 - obowiązująca od 01.01.2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 396
15-12-28 12:20
Brychcy Beata
74KB
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 obowiązująca od 01.01.2016r. Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 obowiązująca od 01.01.2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
15-12-28 12:19
Brychcy Beata
41.5KB
Deklaracja na podatek leśny DL-1 obowiązująca od 01.01.2016r. Deklaracja na podatek leśny DL-1 obowiązująca od 01.01.2016r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
15-12-28 11:59
Brychcy Beata
42.5KB
Deklaracja na podatek rolny 2014.doc Deklaracja na podatek rolny 2014.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 405
14-01-08 13:14
Pala Łukasz
111.5KB
Informacja w sprawie podatku rolnego obowiązującego od 01.01.2014 roku.doc Informacja w sprawie podatku rolnego obowiązującego od 01.01.2014 roku.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 420
14-01-08 13:13
Pala Łukasz
61KB
deklaracja podatek leśny 2014.doc deklaracja podatek leśny 2014.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 291
14-01-08 13:13
Pala Łukasz
41.5KB
Informacja w sprawie podatku leśnego obowiązującego od 01.01.2014 roku.doc Informacja w sprawie podatku leśnego obowiązującego od 01.01.2014 roku.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 289
14-01-08 13:12
Pala Łukasz
42KB
deklaracja na podatek od nieruchomości 2014.doc deklaracja na podatek od nieruchomości 2014.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 473
14-01-08 13:11
Pala Łukasz
67.5KB
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości obowiązująca od 01.01.2014r.doc Informacja w sprawie podatku od nieruchomości obowiązująca od 01.01.2014r.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 432
14-01-08 13:10
Pala Łukasz
52KB
Deklaracja na podatek rolny - obowiązująca od 1.01.2013 r. Deklaracja na podatek rolny - obowiązująca od 1.01.2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
12-12-01 13:38
101.5KB
Informacja w sprawie podatku rolnego - obowiązującego od 1.01.213 r. Informacja w sprawie podatku rolnego - obowiązującego od 1.01.213 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 316
12-12-01 13:37
73.5KB
Deklaracja na podatek od nieruchomości - obowiązująca od 1.01.213 r. Deklaracja na podatek od nieruchomości - obowiązująca od 1.01.213 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 322
12-12-01 13:36
60.5KB
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - obowiązującego od 1.01.213 r. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - obowiązującego od 1.01.213 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
12-12-01 13:35
51KB
Deklaracja na podatek leśny - obowiązująca od 1.01.2013 r. Deklaracja na podatek leśny - obowiązująca od 1.01.2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
12-12-01 13:34
34.5KB
Informacja w sprawie podatku leśnego- obowiązującego od 1.01.2013 r. Informacja w sprawie podatku leśnego- obowiązującego od 1.01.2013 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 257
12-12-01 13:34
42.5KB
Deklaracja na podatek od nieruchomości obowiązująca od 1.01.2012 r. Deklaracja na podatek od nieruchomości obowiązująca od 1.01.2012 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
11-12-21 13:43
55.5KB
Informacja w sprawie podatku o d nieruchomosci obowiązująca od 1.01.2012 r. Informacja w sprawie podatku o d nieruchomosci obowiązująca od 1.01.2012 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
11-12-21 13:42
46KB
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lun pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lun pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 277
10-06-15 11:55
204KB
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 331
10-06-15 11:53
173KB
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 273
10-06-15 10:22
63.5KB
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 264
10-06-15 10:22
64.5KB
Wniosek o udzielenie pomocy de minimis Wniosek o udzielenie pomocy de minimis
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
10-06-15 10:19
74.5KB
Oświadczenie o stanie majątkowym Oświadczenie o stanie majątkowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 355
10-06-15 10:15
94.5KB
Wniosek o umorzenie zaległośæi podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej Wniosek o umorzenie zaległośæi podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 308
10-06-15 10:11
74KB
Wniosek o odroczenie terminu płatnośæi podatku, o odroczenie zaległośæi podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę Wniosek o odroczenie terminu płatnośæi podatku, o odroczenie zaległośæi podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
10-06-15 10:08
73KB
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 271
09-01-12 13:11
82KB
Deklaracja na podatek leśny DL-1 Deklaracja na podatek leśny DL-1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
09-01-12 13:10
85KB
Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązująca do 31 grudnia 2016 Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązująca do 31 grudnia 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 406
09-01-12 13:05
178.16KB
Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązujący do 31 grudnia 2016 Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 obowiązujący do 31 grudnia 2016
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 408
09-01-12 13:04
203.81KB
Deklaracja na podatek rolny Deklaracja na podatek rolny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
09-01-02 11:37
119.5KB
Informacja w sprawie podatku rolnego Informacja w sprawie podatku rolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
09-01-02 11:36
104KB
Wniosek o rozłożenie na raty płatności podatku, o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę Wniosek o rozłożenie na raty płatności podatku, o rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 306
08-10-07 14:35
72KB
Formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego Formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 284
08-06-09 00:00
78.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wydział Gospodarowania Odpadami [ 6 ]
Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1.pdf Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
16-04-25 13:06
Kroczek Elżbieta
67.55KB
Oświadczenie zał. do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej.pdf Oświadczenie zał. do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
16-04-25 12:47
Kroczek Elżbieta
64.38KB
Wniosek o wpis lub zmianę zakresu wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej.pdf Wniosek o wpis lub zmianę zakresu wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
16-04-25 12:46
Kroczek Elżbieta
73.84KB
Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej.pdf Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 191
16-04-25 12:46
Kroczek Elżbieta
52.63KB
Wniosek o wydanie kserokopii deklaracji pdf.pdf Wniosek o wydanie kserokopii deklaracji pdf.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
16-04-25 12:45
Kroczek Elżbieta
51.15KB
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 351
16-04-25 12:44
Kroczek Elżbieta
0.92MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wydział Mienia i Geodezji [ 25 ]
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego nadanie numeru Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego nadanie numeru
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
18-10-26 12:55
Ebert Barbara
57.92KB
Cena za poszczególne sortymenty drewna wg cennika Nadleśnictwa Rybnik na rok 2018 Cena za poszczególne sortymenty drewna wg cennika Nadleśnictwa Rybnik na rok 2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
18-07-18 08:23
Pyszny Katarzyna
5.94MB
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA O ZAMIARZE USUNIĘCIA DRZEWA WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU PODSTAW DO WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA O ZAMIARZE USUNIĘCIA DRZEWA
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
18-06-12 13:34
Ebert Barbara
38.58KB
OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO ODWOŁANIA-Podział nieruchomości.pdf OŚWIADCZENIE O ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO ODWOŁANIA-Podział nieruchomości.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
18-05-25 10:03
Ebert Barbara
40.08KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy Wniosek o wydanie zaświadczenia o zmianie nazwy ulicy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
18-05-25 09:59
Ebert Barbara
57.57KB
Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania.pdf Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 184
18-05-25 09:35
Ebert Barbara
38.67KB
Wniosek w sprawie usunięcia drzew/krzewów Wniosek w sprawie usunięcia drzew/krzewów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
18-05-25 09:35
Ebert Barbara
93.31KB
Zgłoszenie usunięcia drzewa Zgłoszenie usunięcia drzewa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
18-05-25 09:36
Ebert Barbara
25.81KB
Informacja dla mieszkańców dotycząca usuwania drzew Informacja dla mieszkańców dotycząca usuwania drzew
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
17-06-14 13:33
Ebert Barbara
51.46KB
Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółce wodnej
na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółce wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 137
16-06-22 11:35
Pokorny Patrycja
47.48KB
Sprawozdanie z wykorzystania pomocy finansowej w formie dotacji udzielonej spółce wodnej Sprawozdanie z wykorzystania pomocy finansowej w formie dotacji udzielonej spółce wodnej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 135
16-06-22 11:21
Pokorny Patrycja
45.51KB
Informacja dotycząca wydania zaświadczenia stwierdzającego prowadzenie działalności rolniczej w celu sprzedaży własnych produktów Informacja dotycząca wydania zaświadczenia stwierdzającego prowadzenie działalności rolniczej w celu sprzedaży własnych produktów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
15-11-18 15:29
Pokorny Patrycja
60.17KB
Wniosek o wydanie poświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do nabycia nieruchomości rolnej celem zwiększenia powierzchni UR gospodarstwa rolnego.pdf Wniosek o wydanie poświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnień do nabycia nieruchomości rolnej celem zwiększenia powierzchni UR gospodarstwa rolnego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 208
18-05-25 09:37
Ebert Barbara
41.41KB
Informacja dotycząca wydania zaświadczenia stwierdzającego istnienie gospodarstwa rolnego Informacja dotycząca wydania zaświadczenia stwierdzającego istnienie gospodarstwa rolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 680
15-11-18 15:29
Pokorny Patrycja
64.74KB
Wniosek na wydanie zaświadczenia stwierdzającego istnienie gospodarstwa rolnego Wniosek na wydanie zaświadczenia stwierdzającego istnienie gospodarstwa rolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
18-05-25 09:37
Ebert Barbara
31.58KB
Informacja dotycząca wniosku o rozgranieczenie nieruchomości Informacja dotycząca wniosku o rozgranieczenie nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
15-11-18 13:22
Pokorny Patrycja
53.2KB
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 240
18-05-25 09:48
Ebert Barbara
34.3KB
Informacja dotycząca wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości Informacja dotycząca wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 326
15-12-08 14:55
Pokorny Patrycja
47.53KB
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzajacej podzial nieruchomosci Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzajacej podzial nieruchomosci
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 673
18-12-03 12:16
Ebert Barbara
74.57KB
Formularz ofertowy na realizację zadania publicznego Formularz ofertowy na realizację zadania publicznego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
15-10-29 11:57
Pokorny Patrycja
79.87KB
wniosek o ustalenie/zmianę numeru porządkowego.pdf wniosek o ustalenie/zmianę numeru porządkowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 462
14-12-31 15:25
Pokorny Patrycja
25.02KB
Informacja o nadaniu/zmianie numeru porządkowego budynku.pdf Informacja o nadaniu/zmianie numeru porządkowego budynku.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1967
15-11-20 08:52
Pokorny Patrycja
54.63KB
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZMIANIE NAZWY ULICY WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZMIANIE NAZWY ULICY
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 367
18-05-25 09:54
Ebert Barbara
57.57KB
Wniosek o wydanie poświadczonej kopii zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego Wniosek o wydanie poświadczonej kopii zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 400
18-10-26 13:18
Ebert Barbara
57.93KB
Wniosek o zatwierdzenie ugody w sprawie zmiany stanu wody na gruncie Wniosek o zatwierdzenie ugody w sprawie zmiany stanu wody na gruncie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 356
13-03-22 07:51
14.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami [ 7 ]
Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 471
18-09-05 10:04
Szombara Aleksandra
23KB
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 948
18-09-05 10:28
Szombara Aleksandra
19.5KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wniosek o wydanie zaświadczenia z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 780
18-09-05 10:10
Szombara Aleksandra
15.5KB
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka –Leszczyny Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka –Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 352
18-09-05 10:18
Szombara Aleksandra
17.5KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności obiektu wybudowanego bez wymaganego pozwolenia z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności obiektu wybudowanego bez wymaganego pozwolenia z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 339
18-09-05 10:22
Szombara Aleksandra
17KB
Wniosek o zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wniosek o zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 495
18-09-05 10:16
Szombara Aleksandra
16KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 399
18-09-05 10:17
Szombara Aleksandra
20.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wydział Programowania i Funduszy Zewnętrznych [ 1 ]
Wniosek o wydanie informacji nt. obszaru rewitalizacji Wniosek o wydanie informacji nt. obszaru rewitalizacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
18-06-14 15:01
Pala Łukasz
33KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wydział Spraw Obywatelskich [ 14 ]
Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 17
18-09-13 15:07
Jazgar Irena
311.83KB
Pełnomocnictwo.doc Pełnomocnictwo.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
18-05-30 08:19
Jazgar Irena
16.5KB
ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RP.pdf ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 24
18-05-29 15:24
Jazgar Irena
583.72KB
ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO.pdf ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 22
18-05-29 14:58
Jazgar Irena
390.38KB
ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO.pdf ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 29
18-05-29 14:57
Jazgar Irena
361.36KB
ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RP.pdf ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RP.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
18-05-29 14:48
Jazgar Irena
399.22KB
ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO.pdf ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 40
18-05-29 14:47
Jazgar Irena
550.73KB
ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO.pdf ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
18-05-29 14:47
Jazgar Irena
574.98KB
Wniosek o zameldowanie.doc Wniosek o zameldowanie.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
18-05-29 14:46
Jazgar Irena
31KB
Wniosek o wymeldowanie lub uchylenie zameldowania.doc Wniosek o wymeldowanie lub uchylenie zameldowania.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 26
18-05-29 14:46
Jazgar Irena
32.5KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia.docx Wniosek o wydanie zaświadczenia.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
18-05-29 14:45
Jazgar Irena
18.7KB
WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO.pdf WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
18-05-29 14:43
Jazgar Irena
389.44KB
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU 
MIESZKAŃCÓW, REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW ORAZ REJESTRU PESEL WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW, REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW ORAZ REJESTRU PESEL
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 411
15-03-26 10:56
Jazgar Irena
47.5KB
Wniosek o nadanie numeru PESEL Wniosek o nadanie numeru PESEL
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 448
15-09-18 11:44
Pala Łukasz
1.45MB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wydział Spraw Społecznych [ 11 ]
wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 188
18-04-24 08:59
Pala Łukasz
18.5KB
PROCEDURA WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH SPECJALNYCH PROCEDURA WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA WYKONYWANIE PRZEWOZÓW REGULARNYCH SPECJALNYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
18-04-24 09:01
Pala Łukasz
21KB
Sprawozdanie (załącznik nr 2 do Regulaminu) z realizacji przedsięwzięcia objętego Patronatem Honorowym Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (wzór) Sprawozdanie (załącznik nr 2 do Regulaminu) z realizacji przedsięwzięcia objętego Patronatem Honorowym Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (wzór)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
14-11-18 12:02
Strzelczyk Katarzyna
14KB
Sprawozdanie (załącznik nr 2 do Regulaminu) z realizacji przedsięwzięcia objętego Patronatem Honorowym Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (wzór) Sprawozdanie (załącznik nr 2 do Regulaminu) z realizacji przedsięwzięcia objętego Patronatem Honorowym Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (wzór)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 310
14-11-18 12:02
Strzelczyk Katarzyna
38.95KB
Wniosek (załącznik nr 1 do Regulaminu) o przyznanie Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla danego przedsięwzięcia Wniosek (załącznik nr 1 do Regulaminu) o przyznanie Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla danego przedsięwzięcia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 334
14-11-18 12:01
Strzelczyk Katarzyna
17.5KB
Wniosek (załącznik nr 1 do Regulaminu) o przyznanie Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla danego przedsięwzięcia Wniosek (załącznik nr 1 do Regulaminu) o przyznanie Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla danego przedsięwzięcia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 299
14-11-18 11:59
Strzelczyk Katarzyna
43.88KB
Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Regulamin przyznawania Patronatu Honorowego Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 319
14-11-18 11:58
Strzelczyk Katarzyna
59.65KB
Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięcia sportowe Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięcia sportowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 330
14-01-03 11:55
Pala Łukasz
32KB
Wniosek o przyznanie stypendium sportowego Wniosek o przyznanie stypendium sportowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 310
14-01-03 11:54
Pala Łukasz
38.5KB
Wyciąg z procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Rozdział XVII. - procedury nabywania, przechowywania i dystrybucji akcesoriów i materiałów promocyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Wyciąg z procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Rozdział XVII. - procedury nabywania, przechowywania i dystrybucji akcesoriów i materiałów promocyjnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 343
17-10-18 15:17
Pala Łukasz
50.4KB
Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych Wniosek o wydanie materiałów promocyjnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 441
17-10-18 10:21
Pala Łukasz
28.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Druk oświadczenia majątkowego [ 2 ]
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta zastępcy wójta, sekretarza gminy ... Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta zastępcy wójta, sekretarza gminy ...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
17-09-12 14:57
Pala Łukasz
18.27KB
Oświadczenie Majątkowe.doc Oświadczenie Majątkowe.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
18-02-20 09:52
Pala Łukasz
57.5KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wydział Spraw Społecznych - działalność gospodarcza, koncesje [ 6 ]
Oświadczenie o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych Oświadczenie o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 394
17-01-05 13:57
Pala Łukasz
36.54KB
WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - CEIDG-1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 508
16-10-21 09:39
Pala Łukasz
297.68KB
Potwierdzenie aktualności wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (wniosek) Potwierdzenie aktualności wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (wniosek)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 310
08-06-09 00:00
583.58KB
wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wniosek) wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (wniosek)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 379
18-11-05 14:58
Pala Łukasz
673.96KB
wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 332
18-11-05 15:07
Pala Łukasz
27.5KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
08-06-09 00:00
46.22KB
  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska [ 8 ]
Oświadczenie o wykonaniu inwestycji z załącznikami - montaż ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii Oświadczenie o wykonaniu inwestycji z załącznikami - montaż ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 220
17-12-12 12:20
Kurdek Irena
914.09KB
Wniosek o dotację z załącznikami - montaż ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii Wniosek o dotację z załącznikami - montaż ekologicznych źródeł ciepła i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 353
17-12-12 12:28
Kurdek Irena
1.36MB
Oświadczenie o wykonaniu inwestycji z załącznikami - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków Oświadczenie o wykonaniu inwestycji z załącznikami - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 547
17-05-24 12:43
Kurdek Irena
558.57KB
Wniosek o dotację z załącznikami - demontaż i unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest Wniosek o dotację z załącznikami - demontaż i unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 300
17-12-12 12:43
Kurdek Irena
1.16MB
Oświadczenie o wykonaniu inwestycji z załącznikami - demontaż i unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest Oświadczenie o wykonaniu inwestycji z załącznikami - demontaż i unieszkodliwianie materiałów budowlanych zawierających azbest
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 309
17-05-24 12:32
Kurdek Irena
599.55KB
Wniosek o dotację z załącznikami - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków Wniosek o dotację z załącznikami - budowa przydomowej oczyszczalni ścieków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 573
17-12-12 12:44
Kurdek Irena
1.1MB
Wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc Wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 371
16-03-09 07:45
Kurdek Irena
14KB
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 385
17-01-02 09:55
Kurdek Irena
127.8KB

Redakcja strony: Dokumenty do pobraniaRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-11-04 13:32:47
 • Aktualizacja publikacji:  
 • Wytworzenie publikacji:  
 • Zatwierdzenie informacji:  
Drukuj Liczba odwiedzin: 25900