Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności biblioteki w 2015 roku

 1. Stan i zmiany w organizacji Biblioteki

  1. Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach działa na podstawie Statutu jako instytucja kultury. Obejmuje swym zakresem 11 placówek bibliotecznych. Dnia 29 lipca 2015 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora biblioteki - Gabriela Cisek przeszła na emeryturę, stanowisko objęła Aleksandra Pietruszewska.

W listopadzie 2015 roku Biblioteka Publiczna zyskała 9 zestawów komputerowych

z projektu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015”.

  1. Zmianie uległ regulamin organizacyjny, a także zostało wprowadzone stanowisko koordynatora ds. bezpieczeństwa informacji .

  2. Biblioteka Publiczna planuje zmianę lokalu filii bibliotecznej nr 1 w Leszczynach. Biblioteka aplikuje do programu „Infrastruktura Bibliotek” w celu realizacji zadania.

  3. Brak

 

 1. Zmiany w sieci. Modernizacja bazy lokalowej

  1. Brak

  2. Brak

  3. Zakupiono 9 zestawów komputerowych w ramach projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015”, które znacząco poprawiły jakość obsługi czytelnika, ponadto komputery te wzbogaciły czytelnię multimedialną sprawiając, że biblioteka stała się nowoczesnym ośrodkiem kulturalno-informacyjnym. Do biblioteki zakupiono profesjonalny aparat fotograficzny, dzięki któremu utrwalane są wszystkie wydarzenia kulturalne mające miejsce w bibliotece.

  4. Brak

 

 1. Komputeryzacja – ankieta

 

 1. Zbiory biblioteczne

4.1. Polityka gromadzenia zbiorów

Biblioteka zakupiła z dotacji samorządowej 606 woluminów za kwotę 14 090zł

- literatura dla dzieci – 141 wol.

- literatura dla dorosłych - 329 wol.

- literatura popularno-naukowa - 136 wol.

Dotacja MKiDzN w 2015 roku wynosiła 32 510zł.

Zakupiono 1504 woluminów w tym 27 audiobooków za kwotę 672 zł

- literatura dla dzieci – 505 wol.

- literatura dla dorosłych – 844 wol.

- literatura popularno- naukowa- 155 wol.

Książki gromadzono i opracowano dla wszystkich filii bibliotecznych. Na comiesięcznych naradach kierowników filii poruszana jest tematyka uzupełniania zbiorów. Dodatkowe informacje o potrzebach czytelniczych uzyskuje się ze strony internetowej i strony na portalu społecznościowym „facebook”.

4.2 Prenumerata czasopism

Ze względu na brak środków finansowych nie zakupiono żadnych czasopism.

Biblioteka otrzymała nieodpłatnie 4 tytuły czasopism:

Śląsk”- Biblioteka Śląska,

Kurier”- Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

IRG”, „Nasze Miasto” – bezpłatny ogólnodostępny miesięcznik.

 

 1. Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna

  1. W bibliotece miały miejsce liczne spotkania autorskie promujące literaturę. W październiku odbyło się spotkanie ze współczesną pisarką literatury kobiecej - Agnieszką Lingas-Łoniewską, w listopadzie gościł w bibliotece Andrzej Kapłanek – pisarz, podróżnik, wieloletni dyrektor kopalni. W bibliotece odbywa się bezpłatny, multimedialny kurs językowy, prowadzony przez grupę Funmedia we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Kurs ten zapewnia możliwość wyboru nauki jednego z pięciu języków obcych (angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański) i skierowany jest dla osób rozpoczynających naukę. Ponadto, Biblioteka prowadzi multimedialny kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku 6-12 lat, kurs ten opracowany został przez firmę Funmedia.

  2. Biblioteka Publiczna kontynuuje cykl spotkań z przedszkolakami w ramach akcji „Wychowanie przez czytanie”. Biblioteka organizuje głośne czytanie dla małych czytelników - bajki czytają zaproszeni goście do Biblioteki, a następnie Biblioteka organizuje kreatywne lekcje biblioteczne. Biblioteka Centralna i wszystkie filie biblioteczne włączyły się w akcję „Czytam sobie w Bibliotece”, która promowała literaturę dziecięcą wśród najmłodszych czytelników.

 

 

 1. Obsługa osób niepełnosprawnych i specjalnych grup użytkowników.

6.1-----------

6.2-----------

6.3-----------

6.4-----------

6.5. Biblioteka na stałe opiekuje się osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Bibliotekarki zanoszą książki tym osobom do domu. W ramach biblioterapii prowadzone były integracyjne zajęcia plastyczne, wystawy i integracyjne spotkania dzieci i młodzieży. Biblioteka Publiczna współpracuje z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej. Uczestnicy WTZ chętnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych mających miejsce w Bibliotece, ponadto sami przejmują inicjatywę i np. z okazji Dnia Osób Niepełnosprawnych wystawiają w bibliotece przedstawienia dla dzieci z okolicznych przedszkoli.

 

 

 

 

 

 

 

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: biblioteka [ 16 ]
ZARZĄDZENIE  Nr 14 do Regulaminu Pracy.docx ZARZĄDZENIE Nr 14 do Regulaminu Pracy.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
16-01-04 09:06
Grzybek Justyna
13.96KB
załącznik nr 1 do r.o.docx załącznik nr 1 do r.o.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
15-08-03 11:26
Grzybek Justyna
23.31KB
Załącznik Nr 3 DO RO.docx Załącznik Nr 3 DO RO.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
15-08-03 11:11
Grzybek Justyna
11.01KB
Załącznik Nr 2.docx Załącznik Nr 2.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
15-08-03 11:10
Grzybek Justyna
11.83KB
Regulamin  Organizacyjny.docx Regulamin Organizacyjny.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
15-08-03 11:02
Grzybek Justyna
27.66KB
Informacja o działalności Biblioteki za 2014r. Informacja o działalności Biblioteki za 2014r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
15-02-19 08:38
Grzybek Justyna
18.09KB
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za 2013.pdf Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za 2013.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 402
14-01-31 09:56
Pala Łukasz
79.87KB
sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach za 2011r. sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach za 2011r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
12-01-31 12:35
102.98KB
Sprawozdanie Biblioteki Publicznej za 2010 rok Sprawozdanie Biblioteki Publicznej za 2010 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
11-01-24 08:04
116.48KB
Sprawozdanie_Biblioteki_Publicznej_2009 Sprawozdanie_Biblioteki_Publicznej_2009
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
10-01-27 08:12
119.68KB
Sprawozdanie 2008 Sprawozdanie 2008
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
09-02-10 14:06
111.78KB
Sprawozdanie za 2007rok Sprawozdanie za 2007rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 165
08-07-22 12:08
78.08KB
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach za rok 2006 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach za rok 2006
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
08-05-28 00:00
2.12MB
Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach za rok 2005
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
08-05-28 00:00
52.95KB
Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach za rok 2004 Sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach za rok 2004
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
08-05-28 00:00
462.78KB
Informacja dodatkowa z działalności Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach w roku 2004 Informacja dodatkowa z działalności Biblioteki Publicznej w Czerwionce-Leszczynach w roku 2004
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 155
08-05-28 00:00
41.88KB

Redakcja strony: SprawozdaniaRejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:UGiM Czerwionka-Leszczyny
 • Pierwsza publikacja:UGiM Czerwionka-Leszczyny2013-12-03 12:08:54
 • Aktualizacja publikacji:Pala Łukasz2019-01-03 08:48:48
 • Wytworzenie publikacji:Pala Łukasz2019-01-03 08:48:45
 • Zatwierdzenie informacji:Pala Łukasz2019-01-03 08:48:45
Drukuj Liczba odwiedzin: 1066